dr hab. Ewa Pilecka
  Jednostka Wydziału Neofilologii: Instytut Romanistyki
  Adres:
  Stanowisko: adiunkt
  Funkcja:
  Specjalność: językoznawstwo
  Strona WWW: http://irom.wn.uw.edu.pl/?page_id=669&uu_username=12
  • Informacje o pracowniku:

    Adres e-mail:e.pilecka@uw.edu.pl Przebieg kariery naukowej:Patrz strona WWW Zainteresowania i prowadzone prace badawcze: Promotor prac doktorskich: Najważniejsze publikacje naukowe:

You have to be logged in to send messages