dr hab. Agnieszka Piskorska
  Jednostka Wydziału Neofilologii: Instytut Anglistyki
  Adres: ul. Hoża 69 00-681 Warszawa
  Stanowisko: adiunkt
  Funkcja:
  Specjalność: językoznawswo
  • Informacje o pracowniku:

    Adres e-mail:a.piskorska@uw.edu.pl Przebieg kariery naukowej: Zainteresowania i prowadzone prace badawcze: Promotor prac doktorskich: Najważniejsze publikacje naukowe:Lista publikacji dostępna na stronie Polskiej Bibliografii Naukowej: https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/persons/3930219/

You have to be logged in to send messages