dr Kamil Popowicz
  Jednostka Wydziału Neofilologii: Instytut Romanistyki
  Adres:
  Stanowisko: wykładowca
  Funkcja:
  Specjalność: Literatura i kultura francuska XVIII i XIX wieku
  Strona WWW:
 • Informacje o pracowniku:

  Adres e-mail:k.popowicz@uw.edu.pl Przebieg kariery naukowej:

  Absolwent Instytutu Romanistyki w 2002 r., oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych również w 2002 r. ; doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa w 2007 r. Od 2008 r. zatrudniony w Instytucie Romanistyki UW.

  Zainteresowania i prowadzone prace badawcze:

  historia literatury, historia idei, historia nauki

  Promotor prac doktorskich: Najważniejsze publikacje naukowe:

  Książki: 1- Madame de Staël; Warszawa, Collegium Civitas Press,2013 2- Lamarkizm społeczny a rasizm i eugenika we Francji; Warszawa, Wydawnictwa UW, 2009

  Artykuły: 1- Krótka historia eugeniki we Francji w Teologia Polityczna Co Tydzień 24/2016 2- Spory o Konstytucję 3 maja w pierwszych latach po jej uchwaleniu w Wiek Oświecenia tom 29, 2013 3- Wpływ Rousseau na pierwszą teorię ewolucji Jeana-Baptiste’a Lamarcka w Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria 4(84), 2012 4- Oświecenie w oczach myśliciela konserwatywnego w Wiek Oświecenia 28, 2012 5- Transhumanizm w 'Możliwości wyspy' Michela Houellebecqa w Acta Philologica 41, 2012 6- Rozważania Madame de Staël o Rewolucji Francuskiej w Studiach Politologicznych; vol. 7/2004 Rodziały:

  1- Troista natura człowieka w świetle twierdzeń o niezupełności Gödla w Antropologiczno-jezykowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej, t.1. Dusza w oczach świata, t. 2. Świat oczyma duszy, 2016 2- Un cas particulier de la mémoire : Arthur de Gobineau et son œuvre w L'Écriture entre mémoire et oubli. Hommage à Krystyna Kasprzyk,Warszawa, Instytut Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2016

  3- Ternary nature of man in the light of Gödel's incompleteness theorems and Penrose's theory of consciousness w Homo Spiritualis of the 20th and the 21st centuries, aux XXe et XXIe siècles, Kraków, Wydawnictwo Libron, 2016 4- Ewolucja mitu dobrego dzikusa w dziełach Jeana de Crèvecoeura przed i po rewolucji francuskiej w Przejścia i przemiany w dawnych literaturach romańskich, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016 5- Dwa modele wychowania - paideia sokratejska i paideia sofistyczna oraz "nowy" spór między nimi w XVI wieku we Francji w Mistrzowie i uczniowie. Przekaz i dialog kulturowy w dawnych literaturach romańskich, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2015

You have to be logged in to send messages