Dr hab. Paweł Rutkowski
  Jednostka Wydziału Neofilologii: Instytut Anglistyki
  Adres: ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa
  Stanowisko: Adiunkt
  Funkcja: Kierownik Zakładu Kultury Krajów Anglosaskich
  Specjalność: Historia kultury Wielkiej Brytanii
  Strona WWW:
 • Informacje o pracowniku:

  Adres e-mail:rutkowski.pawel@uw.edu.pl Przebieg kariery naukowej:
  • Magister, Uniwersytet Warszawski, 1995.
  • Doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, 2000.
  • Doktor habilitowany nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, 2013.
  Zainteresowania i prowadzone prace badawcze:
  • Średniowieczna i wczesnonowożytna (XVI-XVIII w.) kultura Wielkiej Brytanii i Europy.
  • Historia religii i ruchów religijnych.
  • Historia reformacji i protestantyzmu.
  • Zjawiska nadprzyrodzone w kulturze tradycyjnej i współczesnej.
  • Historia magii i czarownictwa.
  • Studia nad zwierzętami.
  • Współczesna Wielka Brytania.
  Promotor prac doktorskich: Najważniejsze publikacje naukowe:
  • "Polityczne korzenie Utopii Tomasza Morusa", Odrodzenie i Reformacja w Polsce, vol. XLV, 2001, 33-44.

  • "Europe in the Face of Turkish Menace in Sir Thomas More's Dialogue of Comfort Against Tribulation", Anglica, 12 (2002), 69-76.

  • "Znikające miasto: Metamorfoza Londynu w oczach elżbietańskiego antykwariusza", Odrodzenie i Reformacja w Polsce, vol. XLVII, 2003, 117-28.

  • "Henry Neville's The Isle Of Pines: A Pornotopia Or New Eden?", Acta Philologica, 29, 2003, 21-26.

  • "Świat przestępczy elżbietańskiego Londynu: reportaże kryminalne Roberta Greene'a", Odrodzenie i Reformacja w Polsce, Vol. XLIX, 2005, 137-47.

  • "Szkodliwe, jadowite, żarłoczne... : Zwierzęta jako zagrożenie w XVI- i XVII-wiecznej Anglii. Wybrane przykłady", Odrodzenie i Reformacja w Polsce, t. LI, 2007, 75-91.

  • "Poland and Britain against the Ottoman Turks: Jerzy Ossoliński's Embassy to King James I in 1621", w: Britain and Poland-Lithuania: Contact and Comparison from the Middle Ages to 1795, Brill, Leiden-Boston 2008, 183-196.

  • "Witches, Demoniacs and Ghosts: John Wesley's Methodism in defence of Real Christianity", w: Grażyna Bystydzieńska i Emma Harris (red.), From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British literature and culture, Ośrodek Studiów Brytyjskich UW, Warszawa 2009, 387-396.

  • "John Laski and the Foreigners’ Church in Edwardian London: Protestant (Dis)Unity in Formation", w: Bożenna Chylińska (red.), Revolutions, Evolutions, and Devolutions in Europe, America and Elsewhere (Warsaw: Institute of English Studies, University of Warsaw, 2010), 26-37.

  • "John Wesley as a Dream Reader", w: Ilona Dobosiewicz i Jacek Gutorow (red.), The Dream. Readings in English and American Literature and Culture 3 (Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2011), 11-26.

  • Kot czarownicy. Demon osobisty w Anglii wczesnonowożytnej (Kraków: Universitas, 2012).

  • Death by Bewitchment: Magical Murder by Familiar Spirits in English Witch Trials“, w: Irmina Wawrzyczek, Aleksandra Kędzierska (red.), (Non)omnis moriar: Cultural and Literary Discourses of Death and Immortality (Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press, 2012), 35-41.

  • 'Pretended Witchcrafts': Francis Hutchinson about the Late Seventeenth-Century Swedish Witch-Craze“, w: Grażyna Bystydzieńska i Emma Harris (red.), From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British literature and culture. Vol. 3 (Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Studiów Brytyjskich, 2012), 431-437.

  • "Scotland as the land of seers: the Scottish second sight at the turn of the 18th century", w: Izabela Szymańska, Aniela Korzeniowska (red.), Facets of Scottish Identity (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper, 2013), 186-194.

  • "Byki, psy i niedźwiedzie na angielskiej arenie: Walki zwierząt i ich znaczenie w okresie wczesnonowożytnym", Jednak książki. Gdańskie Czasopismo Humanistyczne, 2 (2014), 133-147.

  • "Antiquaries at War: Witchcraft and Superstition in Early English Ethnographical Writings", w: Lucyna Krawczyk-Żywko (red.), Exploring History: British Culture and Society 1700 to the Present. Essays in Honour of Professor Emma Harris (Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang, 2015), 33-44.

  • "Spór o Czarownicę z Wapping, czyli dwugłos w sprawie angielskiego czarownictwa ", w: Joanna Pietrzak-Thebault, Łukasz Cybulski (red.), Czary, alchemia, opętanie w kulturze na przestrzeni stuleci. Studia przypadków (Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2015), 201-216.

  • "Broken China and Flying Teapots: The Stockwell Ghost and the Spectacle of Fear" w: Grażyna Bystydzieńska i Emma Harris (red.), From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British literature and culture. Vol. 5 (Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Studiów Brytyjskich, 2016), 381-388.

You have to be logged in to send messages