dr Paweł Rydzewski
  Jednostka Wydziału Neofilologii: Instytut Anglistyki
  Adres: ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa
  Stanowisko: Adiunkt
  Funkcja: Pełnomocnik Dyrektora IA ds. Koordynacji Działań Informatycznych
  Specjalność: językoznawstwo, fonologia generatywna, teoria optymalności, wymowa amerykańska
  Strona WWW:
 • Informacje o pracowniku:

  Adres e-mail:pawel.rydzewski@uw.edu.pl Przebieg kariery naukowej:

  magister, Uniwersytet Warszawski, 2009

  doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, 2015

  Zainteresowania i prowadzone prace badawcze:

  fonologia generatywna (w szczególności teoria optymalności)

  języki słowiańskie

  palatalizacja

  nauka wymowy (wariant amerykański)

  dialekty północnoamerykańskie

  exceptionality in phonology

  Promotor prac doktorskich: Najważniejsze publikacje naukowe:

  Książki:

  Rydzewski, P. (2016). Backness Distinction in Phonology: A Polish Perspective on the Phonemic Status of y. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang.

  Artykuły:

  Rydzewski, P. (2017). Unwarranted exceptionality: The case of Polish y. Lingua 189/190, 75-95.

  Rydzewski, P. (2016). A Polish argument for the underlying status of [ɨ]. Studies in Polish Linguistics 11 (4), 111-131.

  Rydzewski, P. (2010). Opaque allomorphy in OT: Candidate chains vs. Derivational Optimality Theory. Poznań Studies in Contemporary Linguistics 46 (4), 481 – 497.

You have to be logged in to send messages