Prof. dr hab. Janusz Bień
  Jednostka Wydziału Neofilologii: Katedra Lingwistyki Formalnej
  Adres: ul. Dobra 55, 00-312 Warszawa
  Stanowisko: profesor zwyczajny
  Funkcja: brak
  Specjalność: lingwistyka informatyczna, przetwarzanie i dygitalizacja tekstów
 • Informacje o pracowniku:

  Adres e-mail:jsbien@uw.edu.pl Przebieg kariery naukowej:
  • Doktorat nauk matematycznych: rok otrzymania 1978, Uniwersytet Warszawski, promotor Stanisław Waligórski, tytuł rozprawy Wielośrodowiskowy model języka naturalnego (http://bc.klf.uw.edu.pl/14/).
  • Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa — zastosowanie informatyki do badań nad morfologią języka polskiego — nadany uchwałą Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 stycznia 1993 r., zatwierdzony 25 października 1993 r. Por. http://bc.klf.uw.edu.pl/12/
  • tytuł profesora nauk humanistycznych nadany postanowieniem Prezydenta RP z 28 lutego 2011 r. Por. http://bc.klf.uw.edu.pl/2/
  Zainteresowania i prowadzone prace badawcze:Dygitalizacja dawnych tekstów polskich Promotor prac doktorskich:
  • Beata Wójtowicz. Stopień doktora otrzymany 10.05.2005 na podstawie pracy doktorskiej Ogólnolingwistyczne i leksykograficzne podstawy organizacji słownika suahilijsko-polskiego obronionej 10.05.2005 r. w Instytucie Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Marcin Woliński. Stopień doktora otrzymany 28.06.2005 r. na podstawie pracy doktorskiej Komputerowa weryfikacja gramatyki Świdzińskiego obronionej 12.05.2005 r. w Instytucie Podstaw Informatyki PAN.
  • Maciej Ogrodniczuk. Stopień doktora otrzymany 27.06.2006 r. na podstawie pracy doktorskiej Weryfikacja korpusu wypowiedników polskich (z wykorzystaniem gramatyki Świdzińskiego) obronionej 6.06.2006 r. na Wydziale Neofilologii UW.
  • Joanna Bilińska. Stopień doktora otrzymany 29.10.2014 na podstawie pracy doktorskiej Analiza i leksykograficzny opis struktury słownika Lindego na potrzeby dygitalizacji obronionej 24.10.2013 na Wydziale Neofilologii UW.
  Najważniejsze publikacje naukowe:
  • Książki
  • Bień, Janusz S. (1991) Koncepcja słownikowej informacji morfologicznej i jej komputerowej weryfikacji. Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego / Dissertationes Univesitatis Varsoviensis - ISSN 0509-7177 (383). Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. ISBN 83-230-0390-4 (http://bc.klf.uw.edu.pl/12/)
  • Bień, Janusz S. (2009) Problemy formalnego opisu składni polskiej. BEL Studio, Warszawa. ISBN 978-83-61208-22-8 (http://bc.klf.uw.edu.pl/2/)
  • Artykuły
  • Bień, Janusz S. (2011) Efficient search in hidden text of large DjVu documents. In: Advanced Language Technologies for Digital Libraries. Lecture Notes in Computer Science (Theoretical Computer Science and General Issues) (6699). Springer, pp. 1-14. ISBN 978-3-642-23159-9 (http://bc.klf.uw.edu.pl/177/)
  • Bień, Janusz S. (2014) The IMPACT project Polish Ground-Truth texts as a DjVu corpus. Cognitive Studies | Études Cognitives (14). pp. 75-84. ISSN 2080-7147 (http://bc.klf.uw.edu.pl/381/)
  • Bień, Janusz S. (2016) Traktat Parkosza w epoce prawników i Internetu. In: Dawne z nowym łącząc...In memoriam Mariani Kucała. Towarzystwo Naukowe KUL i Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, pp. 389-396. ISBN 978-83-7306-722-6 (http://bc.klf.uw.edu.pl/485/)
  • Bień, Janusz S. (2016) Problemy kodowania znaków w korpusach historycznych. In: Semantyka a konfrontacja językowa. Instytut Slawistyki PAN, Warszawa, pp. 67-76. ISBN 978-83-64031-25-0 (http://bc.klf.uw.edu.pl/480/)

You have to be logged in to send messages