dr hab. Jolanta Sujecka-Zając
  Jednostka Wydziału Neofilologii: Instytut Romanistyki
  Adres: Ul. Dobra 55 00-312 Warszawa
  Stanowisko: Profesor UW
  Funkcja: przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Romanistyki, przewodnicząca Rady Koordynacyjnej ds Certyfikacji Biegłości Językowej
  Specjalność: glottodydaktyka
  Strona WWW: http://irom.wn.uw.edu.pl
 • Informacje o pracowniku:

  Adres e-mail:jolanta.zajac@uw.edu.pl Przebieg kariery naukowej:
  • 1985- tytuł magistra, Instytut Romanistyki UW
  • 1995 – tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa “De l’enseignement de la civilisation à la réflexion interculturelle en classe de langue"
  • 2005 – tytuł doktora habilitowanego w zakresie językoznawstwa Du communicatif au discursif. Apports de la pragmatique du discours à la didactique des langues étrangères (exemple du FLE)
  • 2006 – stanowisko profesora nadzwyczajnego Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej
  Zainteresowania i prowadzone prace badawcze:Zajmuje się badaniami związanymi z glottodydaktyką w jej interdyscyplinarnym kontekście m. in. znaczeniem nauk pragmatycznych dla dydaktyki języków obcych, współczesnymi koncepcjami kształcenia językowego, rolą i znaczeniem strategii ( w tym zwłaszcza strategii metapoznawczych) dla podniesienia skuteczności procesu dydaktycznego, miejscem ESOKJ i dokumentów europejskich w organizacji kształcenia językowego oraz problematyką uczenia się i wspierającą rolą nauczyciela dla uczenia uczenia się (savoir-apprendre). Autorka licznych artykułów w czasopismach krajowych i  zagranicznych w zakresie nauczania/uczenia się języków obcych. Promotor prac doktorskich: Najważniejsze publikacje naukowe:
  • (wybór z lat 2011-2014)
  • (2011) Strategiczne podejście do wypowiedzi pisemnych na lekcji języka obcego – krótkie vademecum dla ucznia [w :] Języki Obce w Szkole 3, Warszawa: ORE.
  • (2011) Conceptualiser la notion de l’évaluation : points de vue français et polonais à l’époque post-communicative [w :] D. Guzowska & M. Kamecka (red.) Inspirations. English, French and Polish Cultures, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, str. 131-142.
  • (2011) Besoins communicatifs en L1 comme source d'erreurs sociolinguistiques en LE chez les étudiants débutants en philologie romane [w :] Studia Romanica Posnaniensia XXXVIII/2, K. Karpinska-Szaj (red) La didactique intégrée des langues étrangeres, Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM str. 5-17.
  • (2011) (co-auteur K. Karpinska-Szaj) Pour former un apprenant- individu métacognitif : apport des recherches francophones in E. Biardzka (dir.), Etudes françaises dans la société du XXI siècle, Łask: Oficyna Wydawnicza Leksem, pp.69- 81.
  • (2011) Vers une pedagogie de l`action en classe de FLE [w :] Pavelin Lesic B. (dir.) Francontraste 1. Le français en contraste : espériences d’enseignement/apprentissage du français, actes du colloque Francontraste 2010, 2-4 décembre 2010, Zagreb, Mons : Editions CIPA, str. 137- 143.
  • (2011) Pratiques discursives des jeunes adolescents en classe de FLE un défi théorique et pratique [w :] C. CONDEI, C. DESPIERRES, C. TEODORESCU, J. ZAJĄC,, M. ARDELEANU, L. COLLÈS (éds.), La jeunesse francophone. Dialogue des langues et des cultures, Actes du Séminaire International Universitaire de Recherche Craiova, du 21 au 23 mars 2011, organisé par le Département de Français de la Faculté des Lettres, en collaboration avec l’Université de Bourgogne, l’Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve) et l’Université Lucian Blaga de Sibiu, et avec l’appui de l’Agence Universitaire de la Francophonie, Bureau Europe, Craiova : Editura Universitaria, coll. Etudes Francaises, str. 73-80.
  • (2011) Rozwijanie świadomości wielokulturowej w międzynarodowym projekcie edukacyjnym [w :] M. Szpotowicz (red), Europejski wymiar edukacji – program Comenius w Polsce, Warszawa: FRSE, str. 103-116.
  • (2012) Kompetencje mediacyjne nauczyciela języków obcych w perspektywie interkulturowej/ Mediation Competences of a Teacher in Intercultural Language Teaching [w :] H. Komorowska, J. Zając (red.) Kompetencje językowe podstawą sukcesu zawodowego i społecznego w Europie/ Multilingual Competences for professional and Social Success in Europe, Warszawa: FRSE, str. 143-150 (PL)/339-346 (EN).
  • (2012) Le métier d'enseignant de langues: une profession en devenir ? [w :] T. Tomaszkiewicz et G. Vetulani (red) L'apport linguistique et culturel français à l'Europe:du passé aux défis de l'avenir, Łask: Oficyna Wydawnicza Leksem, str. 347-357.
  • (2012) (avec Katarzyna KARPINSKA-SZAJ) Nouveaux défis pour l’évaluation des compétences intégrées ou comment valoriser le savoir apprendre des élèves en classe de langue [w:] J. Zajac et F. Valetopoulos (dir.) Les compétences en progression. Un défi pour la didactique des langues, Varsovie:Institut d'Etudes Romanes/Université de Poitiers, pp. 165-180.
  • (2012) Comment accéder au sens en classe de langue étrangère ? Apport des études lexicographiques à la didactique des langues étrangères [w:] Dutka-Mańkowska, A., Kieliszczyk, A., Pilecka, E. (dir.), 2012, GRAMMATICIS UNITIS. Mélanges offerts à Bohdan Krzysztof Bogacki., Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, pp. 345 – 353.
  • (2012) Les activités métacognitives de l’apprenant en langues étrangères en tant qu’objet de recherche. Défis et problèmes méthodologiques [w:] Synergies Pologne n. 9 Autour de la compétence d’apprentissage de langues : gestion des ressources métacognitives et cognitives, Katarzyna Karpińska-Szaj, Jolanta Zając (red), GERFLINT : Kraków, pp. 21-35.
  • (2013) Żeby mi się tak chciało, jak mi się nie chce – o motywacji do uczenia się na przykładzie uczenia się języków obcych [w:] Języki Obce w Szkole, 3, ss. 65-70, Warszawa : FRSE.
  • (2013) O motywacji kompetencyjnej w dydaktyce języków obcych. Języki Obce w Szkole, 4 ss. 59-66, Warszawa : FRSE.
  • (2013) Rola umiejętności heurystycznych w rozwijaniu technik uczenia się języków obcych [w:] J. Stańczyk, E. Nowikiewicz (red) Dydaktyka językowa a kompetencje ogólne, Bydgoszcz: Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy, ss. 63- 72.
  • (2014), L’étayage des stratégies d’autorégulation en classe de FLE et le genre [dans :] Cahiers de Linguistique Revue de sociolinguistique et de sociologie de la langue française – Genres, Langues et pouvoirs, Sandra TOMC, Marine TOTOZANI, Grâce RANCHON, Avec la collaboration de Mireille BAURENS (eds), 2014-40/1, E M E & InterCommunications, sprl, 2014, BE - Bruxelles – Fernelmont, pp. 123-136.

You have to be logged in to send messages