dr Piotr Szymczak
  Jednostka Wydziału Neofilologii: Instytut Anglistyki
  Adres:
  Stanowisko: Adiunkt / Associate Professor
  Funkcja:
  Specjalność: Dydaktyka przekładu, nowoczesne technologie w przekładzie
  Strona WWW: http://piotrszymczak.info
  • Informacje o pracowniku:

    Adres e-mail:piotrszymczak@uw.edu.pl Przebieg kariery naukowej:doktor nauk humanistycznych, UW, 2011 studia podyplomowe (Jewish Studies), Oxford, 2000 magister filologii angielskiej, Uniwersytet Warszawski, 1999 Zainteresowania i prowadzone prace badawcze:dydaktyka przekładu nowoczesne technologie w przekładzie Promotor prac doktorskich: Najważniejsze publikacje naukowe:Szymczak, P. (2016), "Translation Competitions in Educational Contexts: A Positive Psychology Perspective", in: Gabryś-Barker, D. and Gałajda, D. (eds.), Positive Psychology Perspectives on Foreign Language Learning and Teaching, pp. 353-366 Szymczak, P. (2013), “Translating Wikipedia Articles: A Preliminary Report on Authentic Translation Projects in Formal Translator Training,” Acta Philologica, t. 44, 61-70. Szymczak, P. (2013), „Internet 2.0, tłumacz i społeczność czytelników: propozycja udoskonalenia jakości przekładu” w: Tłumacz i przekład - wyzwania współczesności, red. Maciej Ganczar, Piotr Wilczek, Śląsk, Katowice 2013, s. 225-241.

You have to be logged in to send messages