Dr hab. Krzysztof Tkaczyk
  Jednostka Wydziału Neofilologii: Instytut Germanistyki
  Adres:
  Stanowisko: adiunkt
  Funkcja:
  Specjalność: literaturoznawstwo
  Strona WWW:
  • Informacje o pracowniku:

    Adres e-mail:k.tkaczyk@uw.edu.pl Przebieg kariery naukowej:Zatrudniony na UW od 01.10.1990 roku. Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (1999); tytuł rozprawy doktorskiej: „Carl Einstein. Ein Intellektueller zwischen Ästhetizismus und Anarchismus" Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (2014); tytuł rozprawy habilitacyjnej: „Konstelacje. Karl Philipp Moritz w niemieckim dyskursie poetologicznym i estetycznym XVIII wieku” Zainteresowania i prowadzone prace badawcze: Promotor prac doktorskich: Najważniejsze publikacje naukowe:Monografia 1) Konstelacje. Karl Philipp Moritz w niemieckim dyskursie poetologicznym i estetycznym XVIII wieku, Warszawa 2013, 392 str. Artykuły w czasopismach i rozdziały w monografiach 2) Johann Joachim Winckelmann. Wielka mistyfikacja, w: Kolekcja fikcji: o mistyfikacji w sztuce, Toruń 2016, str. 147-160. 3) Tradycja i nowoczesność w europejskiej poezji wizualnej, w: Karły na ramionach olbrzymów? Kultura niemieckiego obszaru językowego w dialogu z tradycją, Warszawa 2016, str. 91-103. 4) Mniej światła! O percepcji sztuki w niemieckiej refleksji estetycznej XVIII wieku, w: Światło i ciemność w literaturze, kulturze i sztuce: od antyku do współczesności, Siedlce 2015, str. 187-197. 5) Zwischen Sehen und Tasten. Zum Paradigmenwechsel in der deutschen Ästhetik des 18. Jahrhunderts, w: Acta Philologica Nr 47, Warszawa 2015, str. 17-25. 6) „Umarłbym za ciebie, gdybym miał dwa życia.” O ofiarach i katach w (A)pollonii Krzysztofa Warlikowskiego, w: Paradygmat kat – ofiara w literaturze i sztuce europejskiej w latach 1989 – 2014, Warszawa 2015, str. 105-114. 7) Verrätselung, Verwirrung, Verunsicherung. Erzählstrategien in Hugo Balls Tenderenda der Phantast, w: Die Dialektik des Geheimnisses, hsg. von Grażyna Kwiecińska, Frankfurt am Main, 2013, str. 137-152. 8) Mythos, Bild, Sprache. Karl-Philipp Moritz: ein Romantiker?, w: Romantik. Mythos und Moderne, hsg. von Ulrich Wergin und Timo Ogrzal, Würzburg, str. 47-56. 9) Negerplastik. Carla Einsteina nowe spojrzenie na sztukę Afryki, w: Toruńskie studia o sztuce orientu, t. 4: Kultury Afryki w świecie tradycji, przemian i znaczeń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009, str. 101-108. Działalność redakcyjna i wydawnicza 10) Redaktor i wydawca serii monografii Teoria literatury żywa: Zatopione w pamięci. Między wspomnieniem a fikcją literacką (Warszawa, 2012); XIX/XX (2010); Alegoria (2009); Burzliwy wiek osiemnasty (2006); Między słowem a obrazem (2003)

You have to be logged in to send messages