dr hab. Edyta Waluch de la Torre
  Jednostka Wydziału Neofilologii: Instytut Studiow Iberyjskich i Iberoamerykanskich
  Adres: ul. Oboźna 8 00-332 Warszawa pokój 216
  Stanowisko: adiunkt
  Funkcja: Członek Rady Wydziału Neofilologii UW, Członek Rady Naukowej Instytutu Studiów Iberyskich i Iberoamerykańskich UW, Wicedyrektor Instytutu do spraw Naukowych w latach 2012-2014, Wicedyrektor Instytutu do spraw Studenckich w latach 2009-2012, Koordynator ds. mobilności Programu Erasmus+ (wymiana kadry)
  Specjalność: językoznawstwo, traduktologia
  Strona WWW: https://www.iberystyka.uw.edu.pl/pl/content/dr-hab-edyta-waluch-de-la-torre    
 • Informacje o pracowniku:

  Adres e-mail:ewaluch@ugr.es Przebieg kariery naukowej:

  Absolwentka Hispanistyki na Uniwersytecie Wrocławskim, ukończyła studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim pod kierunkiem Prof. Barbary Hlibowickiej- Węglarz oraz na Uniwersytecie w Grenadzie pod kierunkiem Prof. Juana Antonio Moyi Corrala. Stypendystka Instytutu Camõesa (1998-2001) i Junta de Castilla y Leon (2003). Jako visiting profesor prowadziła zajęcia z języka polskiego na Uniwersytecie w Grenadzie w latach 2004-2007. Pracownik samodzielny od lutego 2015 roku.

  Opublikowała wiele studiów, rozpraw i artykułów na temat współczesnego językoznawstwa kontrastywnego, a także na tematy związane z tłumaczeniami, socjolingwistyką, antropologią społeczną i historią języków portugalskiego, hiszpańskiego i polskiego.

  Tłumacz przysięgły języka hiszpańskiego i portugalskiego nr TP/5230/05. Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie.

  Tłumacz przysięgły języka polskiego nr 11175. Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej w Madrycie.

  Zainteresowania i prowadzone prace badawcze:ZAINTERESOWANIA
  • językoznawstwo porównawcze (hiszpańskie, portugalskie, polskie)
  • lingwistyka w zastosowaniu translatologicznym
  • semantyka hiszpańska i portugalska
  • neurolingwistyka i psycholingwistyka
  • językoznawstwo porównawcze
  PRACE BADAWCZE
  • od 2008 członek grupy badawczej przy S.I.C.A. ESTUDIOS DE ESPAÑOL ACTUAL (HUM430) w Departamencie Języka Hiszpańskiego na Uniwersytecie w Granadzie;
  • od 2010 członek projektu naukowego finansowanego przez Hiszpańskie Ministerstwo Nauki i Innowacji (Ministerio de Ciencia e Innovación) z funduszy FEDER (Rf. FFI2011-2918-9-C05-05)  o nazwie Patrones socíolingüísticos del español de Granada, PRESEEA-Granada.
  Promotor prac doktorskich:
  • “Sistema fonético español y su aplicación en el aula ELE (Español Lengua Extranjera)”. Doktorant: Asier Sánchez Sáez
  • “La enseñanza del gallego a los aprendices polacos”. Doktorantka Rebeca Lema Martínez
  • “Análisis contrastivo del sistema de proposiciones temporales y modales en español, polaco e inglés”. Doktorant Tomasz Filipczak
  Najważniejsze publikacje naukowe:
  • (2015) “Introducción al componente sociocultural de los afectónimos (fines ELE)” [w] Actas del I Congreso Internacional de la lengua, la cultura y el ocio, Universidad de Granada, Granada, ISBN: 978-84-338-5898-6, str. 39-60.
  • (2014): Secuencias preposicionales del español europeo, Biblioteka Iberyjska, Warszawa, ISBN 978-83-60-875-73-5, 430 str.
  • (2014): “(ln)formalidad en ambientes empresariales. Breve comparación entre Polonia y España” [w:] Kwartalnik Neofilologiczny, nr LlII, Polska Akademia Nauk, Warszawa, str. 251-272.
  • (2013) Hiszpanie, [w:] Jak zwracają się do siebie Europejczycy, red. Małgorzata Marcjanik, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, ISBN 978-83-63183-42-4, str. 319-344.
  • (2012) Realidades heterogéneas. Reflexiones en torno a la literatura, lengua, cultura e historia ibéricas e iberoamericanas. Homenaje a Grażyna Grudzińska, red. Karolina Kumor i Edyta Waluch-de la Torre, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, seria Biblioteka Iberyjska, Warszawa, ISBN 9788362171590, 525 str.
  • (2012) Español hablado. Estudios sobre el corpus PRESEEA-Granada, red. Edyta Waluch-de la Torre i Juan Antonio Moya Corral, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, seria Biblioteka Iberyjska, Warszawa, ISBN 978-83-60875-21-6, 260 str.
  • (2011) La norma lingüística del español, red. Edyta Waluch-de la Torre, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, seria Biblioteka Iberyjska, Warszawa, ISBN 978-83-62171-45-3, 270 str.
  • (2010) Interpretación simultánea. Procesos y factores que la determinan, [w:] Actas de las Segundas Jornadas Internacionales – IES en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández, Ministerio de Educación, Buenos Aires, ISBN 978-987-05-9329-4, str. 761-175.
  • (2010) Posibilidades conmutativas de preposiciones espaciales, [w:] Actas del Foro de Lingüística Hispánica: Panorama de temas y métodos de investigación, [w:] “Kwartalnik Neofilologiczny”, nr LVII, Polska Akademia Nauk, Warszawa, ISSN 0023-5911, str. 203-211.
  • (2009) Locuciones prepositivas. Comparación entre español y polaco, [w:] „Zeszyty naukowe”, nr 23, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie, Warszawa, ISSN 1509-3670, str. 117-135.
  • (2009): Diccionario teórico-práctico de preposiciones espaciales. Aplicación traductológica del español al portugués y polaco, Biblioteka Iberyjska, Warszawa, ISBN 978-83-60875-60-5, 443 str.
  • (2008): Preposiciones propias en español, portugués y polacoTeoría y evolución, Biblioteka Iberyjska, Warszawa, ISBN 987-83-60875-20-9, 381 str.
  • (2007): Análisis comparado de las preposiciones propias en español, portugués y polaco, Universidad de Granada, Granada, ISBN 9788433844620, 643 str.
  • (2007): “‘Gitara’ y otras palabras polacas de origen árabe procedentes del español y el portugués”, w Actas del I Congreso Internacional “Retos del Hispanismo en Europa Central”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, ISBN 978-84-935851-4-3, str. 407-418.
  • (2007): “Granada: entre moros y cristianos” w Estudios Hispánicos, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, ISBN: 978-83-229-2877-6, str. 305-314.
  • Pozostałe publikacje do wglądu w bazie PBN: https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?searchCategory=WORK&filter.globalKey=waluch+edyta&search.x=0&search.y=0&filter.title=&filter.inJournal=&filter.inBook=&filter.contributor=&filter.contributorRole=&filter.publicationYearFrom=&filter.publicationYearTo=&filter.workType=&filter.affInstitution=&selectedExtraFieldKey=EXTRA_FIELD.IDENTIFIER_DOI&sortField=RELEVANCE&sortAscending=true&pageSize=PAGE_SIZE_10

You have to be logged in to send messages