dr Jan Wiślicki
  Jednostka Wydziału Neofilologii: Katedra Lingwistyki Formalneji
  Adres:
  Stanowisko: adiunkt
  Funkcja:
  Specjalność:
  Strona WWW:
 • Informacje o pracowniku:

  Adres e-mail:jan.wislicki@gmail.com Przebieg kariery naukowej:
  1. Wykształcenie:
   1. 2010 obrona pracy magisterskiej pt. „Wago no hyōkihō. Go to shite no mono, ji to shite no mono.”; praca napisana pod kierunkiem dr. hab. Romualda Huszczy, prof. UW, UJ
   2. 2015 obrona rozprawy doktorskiej pt. „Grafemiczna struktura tekstu najstarszej japońskiej antologii poetyckiej Man'yōshū”,
  2. Naukowe staże zagraniczne:
   1. 2008-2009 dwunastomiesięczny staż naukowy na Uniwersytecie Chiba; stypendium magisterskie z ramienia japońskiego Ministerstwa Nauki i Oświaty;
   2. 2012-2013 czternastomiesięczny staż naukowy na Uniwersytecie Tokijskim; stypendium doktoranckie z ramienia Fundacji Japońskiej
  3. Przebieg zatrudnienia:
   1. październik 2014 - sierpień 2015 asystent w Zakładzie Japonistyki i Sinologii Uniwersytetu Jagiellońskiego;
   2. październik 2015 - luty 2017 adiunkt w Katedrze Lingwistyki Formalnej Uniwersystetu Warszawskiego oraz pracownik naukowo-techniczny w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki Uniwersytetu Warszawskiego
   3. luty 2017 do chwili obecnej adiunkt w Katedrze Lingwistyki Formalnej Uniwersystetu Warszawskiego
  Zainteresowania i prowadzone prace badawcze:Składnia generatywna (phase theory, C-I interface, Spell Out), semantyka formalna, teoria metatekstu Promotor prac doktorskich: Najważniejsze publikacje naukowe:
  1. ‘Semantics of Quotation. Against the Functional Approach to Quotation’, Proceedings of PhML 2014, Sankt Petersburg
  2. ‘Substance and its place in a model of the linguistic expression’, Studies in Polish Linguistics 9(2): 89-110
  3. ‘Typing after syntax. An argument from quotation and ellipsis.’, Research in Language 14(4):351-373

You have to be logged in to send messages