Dr Alicja Wójcicka
  Jednostka Wydziału Neofilologii: Katedra Lingwistyki Formalnej
  Adres: ul. Dobra 55, 00-312 Warszawa, pok. 2.046
  Stanowisko: adiunkt
  Funkcja:
  Specjalność: semantyka i składnia semantyczna
  Strona WWW:
 • Informacje o pracowniku:

  Adres e-mail:alicja.wojcicka@uw.edu.pl Przebieg kariery naukowej:2014 - stopień doktora nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwo uzyskany na podstawie rozprawy "Czasowniki informujące o zaangażowaniu odbiorcy w interpretację komunikatu", Wydział Polonistyki UW, promotor: prof. dr hab. Magdalena Danielewiczowa Zainteresowania i prowadzone prace badawcze:Składnia i semantyka czasowników mówienia; status gramatyczny i semantyczny włączników (complementizers); składnia i semantyka różnych struktur podrzędnych realizujących argument propozycjonalny. Promotor prac doktorskich: Najważniejsze publikacje naukowe:
  1. Wójcicka Alicja (2016): Mówienie i dawanie do zrozumienia. Studium semantyczne czasowników komunikacji niebezpośredniej. Katedra Lingwistyki Formalnej UW. ISBN 83-910656-9-3.
  2. Heliasz-Nowosielska Celina, Wójcicka Alicja (2016): Badania nad pragmatyką zdarzeń mownych. Projekt korpusu multimedialnego. W: "Język Polski" XCVI (4), s. 97-107.
  3. Ogrodniczuk Maciej, Kopeć Mateusz, Wójcicka Alicja (2015): Mention detection. W: M. Ogrodniczuk, K. Głowińska, M. Kopeć, A. Savary, M. Zawisławska, Coreference in Polish: Annotation, Resolution and Evaluation, Walter De Gruyter, Berlin/Boston/München 2015, s. 169-188.
  4. Wójcicka Alicja (2013): Analiza semantyczna czasownika [ktośi] podpowiedział [komuśj], że p. W: "Linguistica Copernicana" 9 (1), s. 115-130.
  5. Wójcicka Alicja (2013): Czasownik [ktoś] dał [komuś] do zrozumienia, że p. Analiza semantyczna. W: "Poradnik Językowy" 9, s. 15-25.
  6. Wójcicka Alicja (2013): Podsuwać (myśl), podrzucać (pomysł), poddawać (kwestię). O pewnej grupie czasowników mówienia. W: Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik. Band 16, Verlag Otto Sagner, München/Berlin/Washington, D.C., s. 259-265.
  7. Wójcicka Alicja (2012): Jednostki języka z czasownikiem 'naprowadzić'. W: Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik. Band 15, Verlag Otto Sagner, München/Berlin/Washington, D.C., s. 283-289.
  8. Heliasz Celina, Wójcicka Alicja (2012): Status wyrażeń typu godzinami, kilometrami, litrami we współczesnej polszczyźnie. W: A. Mikołajczuk, K. Waszakowa (red.), Odkrywanie znaczeń w języku, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 59-74.
  9. Wójcicka Alicja (2011): Komu i dlaczego podpowiadamy? W sprawie wieloznaczności zdań z czasownikiem [ktoś] podpowiada / podpowiedział [komuś], że_. W: Nowe zjawiska w tekście, języku i komunikacji III. Kontekst a komunikacja. Olsztyn, s. 83–93.
  10. Wójcicka Alicja (2010): "Nie powiedział tego, tylko zasugerował". Znaczenie czasownika [ktoś] sugeruje [komuś], że_. W: "Linguistica Copernicana" 1 (3), 2010, s. 193-206.

You have to be logged in to send messages