mgr Krystyna Zaleska
  Jednostka Wydziału Neofilologii: Instytut Romanistyki
  Adres:
  Stanowisko: wykładowca
  Funkcja: koordynator ds Erasmus+, opiekun I roku
  Specjalność: nauczanie języka francuskiego
  Strona WWW:
  • Informacje o pracowniku:

    Adres e-mail:k.zaleska@uw.edu.pl Przebieg kariery naukowej: Zainteresowania i prowadzone prace badawcze: Promotor prac doktorskich: Najważniejsze publikacje naukowe:

You have to be logged in to send messages