dr hab. Kinga Zielińska
  Jednostka Wydziału Neofilologii: Instytut Germanistyki Zakład Językoznawstwa Germańskiego
  Adres: 00-312 Warszawa; ul.Dobra 55; pokój: 2037
  Stanowisko: Adiunkt
  Funkcja:
  Specjalność: Językoznawstwo
  Strona WWW:
 • Informacje o pracowniku:

  Adres e-mail:kinga.zielinska@uw.edu.pl Przebieg kariery naukowej:2016 – stopień doktora habilitowanego Uniwersytet Warszawski: Wydział Neofilologii. Druga twarz tabloidu? Językowe działania autoprezentacyjne podejmowane przez dzienniki Fakt i BILD-Zeitung jako przedmiot badań mediolingwistyki porównawczej. Instytut Germanistyki UW, Warszawa 2016.
  2005 – stopień doktora Uniwersytet Warszawski: Wydział Neofilologii. Czasowniki percepcji wzrokowej w języku polskim i niemieckim. Analiza kontrastywna pól semantycznych. Promotor: prof. dr hab. Józef Wiktorowicz.
  2001- tytuł magistra Uniwersytet Warszawski: Instytut Germanistyki. Zu den emotionalen Inhalten deutscher und polnischer Phraseologismen. Promotor: prof. dr hab. Jan Czochralski.
  Zainteresowania i prowadzone prace badawcze:Mediolingwistyka; Lingwistyka kontrastywna; Autoprezentacja jako przedmiot badań (medio)lingwistycznych. Promotor prac doktorskich: Najważniejsze publikacje naukowe:Monografie:
  (2016): Druga twarz tabloidu? Językowe działania autoprezentacyjne podejmowane przez dzienniki Fakt i BILD-Zeitung jako przedmiot badań mediolingwistyki porównawczej. Instytut Germanistyki UW, Warszawa, 267 stron. /PDF/
  (2011): Obiekt w (semantycznym) polu widzenia. Analiza kontrastywna czasowników percepcji wzrokowej w języku polskim i niemieckim. Instytut Germanistyki UW, Warszawa.
  (2015):  Sprache in der Zeit – Zeit in der Sprache. Instytut Germanistyki UW. Warszawa 2015. /Współredaktorzy: Waldemar Czachur, Marta Czyżewska
  Artykuły w czasopismach i monografiach zbiorowych:
   (2016): O tym, że coś może być „nasze”, choć wcale do nas nie należy – gramatyka „posiadania” jako instrument budowania wspólnoty w dyskursie prasowym (na przykładzie dzienników „FAKT” i „BILD-Zeitung”. W: Dialog der Kulturen. Studien zur Literatur, Kultur und Geschichte. Festschrift für Professor Tomasz G. Pszczółkowski zum 65. Geburtstag. Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa, str. 393-408.
  (2016): Nekrologi dźwignią (auto)reklamy – o hybrydach gatunkowych na przykładzie nekrologów w języku polskim i niemieckim. W: Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 5: Gatunek a granice. Wydawnictwo Uniwersytetu śląskiego. Katowice, str. 532-542.
  (2016): Zur sprachlichen Inszenierung von kollektiver Zugehörigkeit in der BILD-Zeitung. W: Kaczmarek Dorota (red.): Politik – Medien – Sprache. Deutsche und polnische Realien aus linguistischer Sicht. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź, str. 169-183.
  (2016): O sztuce (nie)dosłownego wyrażania siebie – autowizerunek kobiety w przestrzeni publicznej na przykładzie wystąpień pierwszych dam Polski i Niemiec. W: Marcin Odelski / Aleksandra Knapik / Piotr Chruszczewski / Władysław Chłopicki (red.): Niedosłowność w języku. Seria: Język a komunikacja 37. Tertium. Kraków 2016, str. 287-296.
  (2015): Tabloidy i mity. Wykorzystywanie wzorców archetypowych w narracji tabloidowej jako jeden z elementów strategii kreowania wizerunku. W: Katarzyna Grzywka-Kolago / Lech Kolago / Maciej Jędrzejewski / Robert Małecki (red): Karły na ramionach olbrzymów? Kultura niemieckiego obszaru językowego w dialogu z tradycją. Tom 1. Instytut Germanistyki UW. Warszawa, str. 327-340.
  (2013): Niemieckie słownictwo medyczne u progu czasów nowożytnych. W: Maria Jodłowiec / Anna Tereszkiewicz (red.): Słownictwo specjalistyczne i specjalne w komunikacji. Seria: Język a komunikacja 33. Tertium. Kraków 2013, str. 15-25. Współautor: Anna Just
  (2013): Łaska w starodawnym (kon)tekście. W: Aleksandra Knapik / Władysław Chłopicki / Piotr Chruszczewski (red): Słowo w kontekście. Seria: Język a komunikacja 35. Tertium. Kraków, str. 129-140. Współautor: Anna Just
  (2013): Koniec świata według mediów – analiza dyskursu prasowego w oparciu o wybrane periodyki polsko- i niemieckojęzyczne. W: tekst i dyskurs – text und diskurs 6, str. 295-318.
  (2013): „Dużo krzyku w wykrzykniku” – Znaki interpunkcyjne i ich funkcje w nagłówkach prasowych – na przykładzie dzienników Fakt i BILD-Zeitung. W: Studia Niemcoznawcze 52, str. 343-357.
  (2012): Porównanie nagłówków dzienników Fakt i Bild-Zeitung pod względem występowania w nich wybranych środków stylistycznych. W: Studia Niemcoznawcze 50, str. 601-613.
  (2012): O patrzeniu ukradkiem – kontrastywna analiza semantyczna polskich i niemieckich czasowników percepcji wzrokowej wyrażających intencję ‘pozostać niezauważonym. W: Kultura – Literatura – Język. Pogranicza Komparatystyki. Prace ofiarowane Profesorowi Lechowi Kolago w 70. rocznicę urodzin. Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa, str. 1490-1500
  (2011): Untersuchungen zur Verbreitung von Konfixen Mono- und Poly- im Deutschen. W: Studia Niemcoznawcze 47, str. 485-499. Współautor: Maria Biskup
  (2011): Wortbildungsmodelle im 19. Und 20. Jahrhundert am Beispiel der substantivischen Komposita mit dem Erstglied ‚Hirn‘. W: Waldemar Czachur / Marta Czyżewska / Philipp Teichfischer (red.): Kreative Sprachpotenziale mit Stil entdecken. Germanistische Festschrift für Professor Wolfgang Schramm. Warszawa, str. 301-311. Współautor: Maria Biskup
  (2009): Textlinguistik als Seminareinheit in der Auslandsgermanistik. W: Marina Foschi / Albert i Marianne Hepp (red.): TEXTE-LESEN. Ansichten aus der polnischen und italienischen DaF-Didaktik. Pisa 2009, str. 31-45. Współautor: Waldemar Czachur
  (2009): Tischrede – universelles diplomatisches Ritual oder kulturspezifisches Unikum? Zu den Ansätzen der kultur-kontrastiven Textlinguistik. W: Studia Niemcoznawcze 42, str. 375-397. Współautor: Waldemar Czachur
  (2009): Zu Methoden der Bedeutungsbeschreibung der Lexeme aus synchroner Sicht. W: Waldemar Czachur / Marta Czyżewska / Agnieszka Frączek (red): Wort und Text. Bestandaufnahme und Perspektiven. Universitas Varsoviensis. Warszawa, str. 107-113. Współautor: Maria Biskup
  (2008): Eponimy pochodzenia niemieckiego we współczesnym języku polskim. W: Vom Wort zum Text. Studien zur deutschen Sprache und Kultur. Festschrift für Professor Józef Wiktorowicz zum 65. Geburtstag. Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 2008, str. 651-663.
  (2006): Das Phänomen der reduplizierten Wörter unter dem Aspekt der sprachlichen Bewertung. W: Studia Niemcoznawcze 32, str. 661-671. Współautor: Waldemar Czachur

You have to be logged in to send messages