Dr Katarzyna Popek-Bernat
  Jednostka Wydziału Neofilologii:

Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich

  Adres:

ul. Oboźna 8, 00-332 Warszawa

  Stanowisko: adiunkt
  Funkcja: Kierownik Pracowni Teorii i Praktyki Przekładu, Koordynator ds. Mobilności
  Specjalność: językoznawstwo i przekładoznawstwo
  Strona WWW:

https://www.iberystyka.uw.edu.pl/

 • Informacje o pracowniku:

  Adres e-mail:k.popek-bernat@uw.edu.pl Przebieg kariery naukowej:

  Absolwentka Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW (2008) oraz Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW (2009). W latach 2007-2008 stypendystka programu LLP-Erasmus na Universidad de Granada. W czerwcu 2012 zakończyła studia doktoranckie na Wydziale Neofilologii UW i obroniła rozprawę doktorską pt. „Językowy obraz relacji erotycznej w leksyce hiszpańskiej” napisaną pod kierunkiem prof. Jadwigi Linde-Usiekniewicz. Ma na swoim koncie publikacje artykułów naukowych poświęconych problematyce przekładu oraz badaniom współczesnej leksyki hiszpańskiej  w ujęciu kognitywnym i kontrastywnym. Jako visiting professor prowadziła zajęcia na Universidad de Granada i Universidad de Valencia.

  Od 2010 roku tłumacz przysięgły języka hiszpańskiego (TP 82/10). Współpracowała i współpracuje z dużymi korporacjami międzynarodowymi, instytucjami i placówkami dyplomatycznymi, organizacjami pozarządowymi, izbami handlowymi oraz innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi rozwijającymi współpracę biznesową opartą na bilateralnych relacjach polsko-hiszpańskich (i nie tylko).

  Należy do Polskiego Stowarzyszenia Hispanistów, Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego oraz Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych.

  Zainteresowania i prowadzone prace badawcze:

          Językoznawstwo kognitywne

          Lingwistyka kulturowa

          Aksjolingwistyka

          Translatoryka (ze szczególnym uwzględnieniem praktyki przekładu)

  Promotor prac doktorskich: Najważniejsze publikacje naukowe:

  Popek-Bernat (w druku) “The PLUS-MINUS axiological parameter in the selected sex-related orientational metaphors in Spanish and its role in the interlingual contrastive studies”. Cognitive studies nr 17.

  Gołębiewska, Maria; Popek-Bernat, Katarzyna (2016) "Wybrane problemy z zakresu tłumaczenia orzeczeń sądowych z języka hiszpańskiego na język polski". W: Marta Czyżewska i Aleksandra Matulewska (red.) Przyszłość zawodu tłumacza przysięgłego i specjalistycznego – współczesne wyzwania. Warszawa, Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS: 137-154.

  Popek-Bernat (2015) "Valoración en las metáforas lingüísticas: proyecciones del amante codificadas en el léxico erótico español peninsular". ITINERARIOS, Revista de estudios lingüísticos, literarios, históricos y antropológicos. Coordinación: Edyta Waluch-de la Torre y Jadwiga Linde-Usiekniewicz. Número 22: 101-112.

  Popek-Bernat (2015)  "Ways of conceptualising male and female genitalia in Spanish and Polish: a contrastive study. Cognitive studies I Etudes cognitives. 15: 133-148. DOI: http://dx.doi.org/10.11649/cs.2015.011

  Popek-Bernat (2014) "(Re)construcción del significado codificado en las palabras: aplicación de la teoría de la metáfora conceptual al estudio del léxico español erótico. Itinerarios. 20: 175-192.

  Popek-Bernat (2014) "Posibilidades y limitaciones del análisis cognitivo del material lexicográfico: aproximación al estudio del léxico español erótico de Francisco Sánchez Benedito", en: Janusz Pawlik, Jerzy Szałek (coord.), Lingüística española en Polonia: líneas de investigación. Poznan, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2014.

  Popek-Bernat (2014) Sara D'Arcy, Paulina Nalewajko, Katarzyna Popek-Bernat (eds.) (2014) Rethinking the Erotic: Eroticism in Literature, Film, Art and Society. Oxford, Inter-Disciplinary Press. ISBN: 978-1-84888-350-5

  Popek-Bernat, Katarzyna; Nalewajko, Paulina (2014) “Interdisciplinary Project on the Representation of Erotic Relations in Spanish and Polish Contemporary Literature and its Application to Other Disciplines”. In: Sara D'Arcy, Paulina Nalewajko, Katarzyna Popek-Bernat (eds.) Rethinking the Erotic: Eroticism in Literature, Film, Art and Society. Oxford, Inter-Disciplinary Press: 35-49. ISBN: 978-1-84888-350-5

  Popek-Bernat (2012) "¿MUJER CONQUISTADA O CONQUISTADORA? ¿QUÉ VISIÓN DE LA FÉMINA AMANTE SE VISLUMBRA EN EL LÉXICO ERÓTICO ESPAÑOL ACTUAL DE LA PENÍNSULA IBÉRICA?". En: Karolina Kumor, Edyta Waluch de la Torre (coord.) Realidades heterogéneas. Reflexiones en torno a la literatura, lengua, historia y cultura ibéricas e iberoamericanas. Homenaje a la profesora Grazyna Grudzinska". Warszawa 2012, Instituto de Estudios Ibéricoas e Iberoamericanos, Museo de Historia del Movimiento Popular Polaco: 463-473.

  Popek-Bernat (2012) “El concepto de matrimonio en la sociedad española actual a partir del análisis cognitivo del corpus PRESEA del español de Granada”. En: Edyta Waluch de la Torre, Juan Antonio Moya Corral (coord.) Español hablado. Estudios sobre el corpus PRESEEA-GRANADA.Warszawa 2012, Biblioteka Iberyjska: 149-164.

  Popek-Bernat (2011) The conceptual images of erotic relations in Spanish. Analysis of some linguistic aspects in «The Turkish Passion» by Antonio Gala”. Cognitive Studies – Études Cognitives, No. 11: 321-336, Warsaw.

  Popek-Bernat (2011) "Retozando con el lenguaje erótico. Análisis comparativo entre «Las edades de Lulú» de Almudena Grandes y su traducción al polaco", en: Gerardo Beltrán, Katarzyna Dłużniewska-Łoś (coord.), Encuentros 2010. Traducción: ¿manipulación o transformación necesaria? Vol. III. Varsovia, Museo de Historia del Movimiento Popular Polaco, 129-137.

You have to be logged in to send messages