Dr Marcin Opacki
  Jednostka Wydziału Neofilologii:
  Adres:      
  Stanowisko: adiunkt
  Funkcja:
  Specjalność: lingwistyka korpusowa, składnia formalna, psycholingwistyka
  Strona WWW: http://www.anakuma.pl/
 • Informacje o pracowniku:

  Adres e-mail:marcin.opacki@wn.uw.edu.pl Przebieg kariery naukowej:

  Marcin Opacki

   
   Wykształcenie i staż naukowy:
   
  • 2011 – Uniwersytet Warszawski, magisterium (na podstawie pracy The Influence of Typological Features on Stylometric Text Classification);
  • 2011 – 2016 – Uniwersytet Warszawski, wykładowca;
  • 2012 – 2013 – Instytut Podstaw Informatyki PAN, lingwista (project CESAR);
  • 2013 – 2015 – Instytut Podstaw Informatyki PAN, leksykograf  (projekty NEKST i CLARIN);
  • 2014 – Instytut Badań Edukacyjnych, konsultant ds. badań lingwistycznych;
  • 2014 – 2016 – Uniwersytet Warszawski, współwykonawca grantu badawczego NPRH (Cechy fonologiczne i morfo-syntaktyczne języka i dyskursu polskich dzieci rozwijających się dwujęzycznie w kontekście emigracji do Wielkiej Brytanii);
  • 2016 – Uniwersytet Warszawski, doktorat (na podstawie rozprawy Reconsidering Early Bilingualism. A Corpus-Based Study of Polish Migrant Children in the United Kingdom);
  • 2016 – Uniwersytet Warszawski, adiunktura.
       
  Zainteresowania i prowadzone prace badawcze:
   Zainteresowania naukowe:
   
  • lingwistyka eksperymentalna;
  • lingwistyka korpusowa;
  • psycholingwistyka;
  • współczesne formalizmy składniowe (generatywne i warunkowe);
  • dwujęzyczność i wielojęzyczność;
  • glottodydaktyka.
   
   Projekty badawcze i wdrożeniowe:
   
  • Kompetencje XXI Wieku (Projekt NCBiR POWR.030100-IP-00-UMO/17), Uniwersytet Warszawski;
  • 2017 (w trakcie) - Implementing the CLIL-VET model in vocational schools (Grant UE 2017-1-PL01-KA202-038309), Uniwersytet Warszawski i Instytut Technologii Eksploatacji;
  • 2017 (w trakcie) - Foreign Languages in Research and Teaching (Projekt NCBiR WND-POWR.03.04.00-00-d071/16-01), University of Warsaw (PC: Romuald Gozdawa-Gołębiowski);
  • 2016 – w trakcie – Foreign Language Examinations Corpus (FLEC);
  • 2014 – 2016 – Cechy fonologiczne i morfo-syntaktyczne języka i dyskursu polskich dzieci rozwijających się dwujęzycznie w kontekście emigracji do Wielkiej Brytanii (Grant NPRH-PH65), Uniwersytet Warszawski;
  • 2014 – Badanie efektywności nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej, Instytut Badań Edukacyjnych (konsultant);
  • 2013 – 2014 – CLARIN ERIC: Common Linguistic Resources and Infrastructure, Instytut Podstaw Informatyki PAN;
  • 2012 – 2013 – NEKST: Adaptacyjny system wspomagający rozwiązywanie problemów w oparciu o analizę treści dostępnych źródeł elektronicznych, Instytut Podstaw Informatyki PAN;
  • 2012 – 2013 – CESAR: CEntral and South-east EuropeAn Resources, Instytut Podstaw Informatyki PAN.
  Promotor prac doktorskich: Najważniejsze publikacje naukowe:
  • Gozdawa-Gołębiowski, R. & Opacki, M. (2018). Recurrent strings in corpus-based pedagogical research: A reappraisal of the field. Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics, 45(2). ISSN 0072-4769.
     
  • Opacki, M. & Gozdawa-Gołębiowski, R. (2017). Towards a distribution-based corpus analysis of transfer-susceptible NP modifiers. A case of advanced users of L2 English. Konin Language Studies. 5(1), 9-35. ISSN 2353-1983. eISSN 2353-5148.

   
  • Andrejewicz, J.; Andrejewicz, U.; Andrzejczuk, A.; Batko, P.; Brodzińska, M.; Bukowiecka, H.; Drabik, L.; Filipczak, J.; Grzeszak, A.; Hajnicz, E.; Itoya, B.; Kaczmarska, E.; Kalużna-Gołąb, M.; Kocyba, N.a; Linsztet, B.; Łodzińska, A.; Maciejewska, M.; Norwa, A.; Opacki, M.; Patejuk, A.; Przepiórkowski, A.; Rosalska, P.; Skubida, N.; Skwarski, F.; Stankiewicz, A.; Sulich, A.; Szczyszek, M.; Szymczak, J.; Świdziński, M.; Wiśniakowska, L.; Woliński, M.; Wójcicka, A.; Zagajewska, A.; Zawisławska, M.; Zgondek, M.; Żochowska, N. & Żurowski, S. (2016), Walenty (2016-04-28) [software]. CLARIN-PL digital repository. URL:[2016.12.08]: http://hdl.handle.net/11321/251.
     
  • Opacki, M. (2014/2014). “Interlanguage: a Sui Generis Grammar.” Investigationes Linguisticae, vol. 30. (przedruk z Juszczyk, K.; Mikołajczyk, B. Taborek, J.; Zabrocki, W. (2014). Język w Poznaniu, tom 4, pp. 187 -198. Poznań: Wydawnictwo Rys).

You have to be logged in to send messages