mgr Olga Bagińska-Shinzato
  Jednostka Wydziału Neofilologii: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
  Adres:
  Stanowisko: lektor
  Funkcja:
  Specjalność: literaturoznawca / językoznawca / dydaktyka języka portugalskiego w normie brazylijskiej
  Strona WWW:
 • Informacje o pracowniku:

  Adres e-mail:obshinzato@gmail.com Przebieg kariery naukowej:

  Absolwentka Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, gdzie ukończyła studia magisterskie na kierunku Kulturoznawstwo i podjęła studia doktoranckie w zakresie literaturoznawstwa. Prowadzi badania dotyczące współczesnej literatury i muzyki brazylijskiej, twórczości Chico Buarque de Hollanda.

  Współautorka programu nauczania języka portugalskiego w normie brazylijskiej na studiach licencjackich i magisterskich w ISIiI. Prowadzi zajęcia z praktycznego języka portugalskiego w normie brazylijskiej od początku wprowadzenia w sekcji luzo-brazylijskiej nauczania tego języka w dwóch wariantach (kontynentalnym oraz brazyliskim) i wyodrębnienia profilu brazylianistycznego. Autorka programów przedmiotów dotyczących literatury brazylijskiej, kultury brazylijskiej, studiów brazylianistycznych oraz brazylijskiej myśli filozoficznej.

  Autorka egzaminów certyfikacyjnych z języka portugalskiego przeprowadzanych na Uniwersytecie Warszawskim, powołana przez Radę Koordynacyjną ds. Certyfikacji Biegłości Językowej.

  Tłumaczy współczesną literaturę polską na język portugalski, publikowaną i szeroko dostępną w Brazylii. Współautorka tłumaczenia antologii dzieł współczesnych polskich i brazylijskich poetów Po-słowie do Igrzysk Olimpijskich Antologia Olimpijska/ Pela Palavra Aos Jogos Antologia Olímpica, opublikowanej przez Komisję Kultury i Edukacji PKOI, Fundację Centrum Olimpijskie oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych z okazji Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 r. 

  Uczestniczy w konferencjach naukowych w Polsce i za granicą, m.in. w Brazylii (USP, Unicamp, UFU). Wygłasza wykłady na temat literatury i kultury brazylijskiej w ramach wydarzeń kulturalnych oraz seminariów. Członkini stowarzyszeń i organizacji naukowych (Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury, ABRALIC, BRASA, REBRAC). 

   
  Zainteresowania i prowadzone prace badawcze:

  współczesna literatura i muzyka brazylijska, w szczególności twórczość Viniciusa de Moraes oraz Chico Buarque de Hollanda; realizm brazylijski i twórczość Machado de Assis; semiotyka; psychoanaliza, psychologia analityczna jungowska i badania literackie; kultura brazylijska; dydaktyka języka portugalskiego w normie brazylijskiej.

   
  Promotor prac doktorskich: Najważniejsze publikacje naukowe:
  • Bagińska-Shinzato Olga, Barwy symfoniii, „Nowe Książki”, 2016, nr 9, s. 87. 
  • Bagińska-Shinzato Olga, Língua Nova - Vida Nova, w: Realidades heterogéneas. Reflexiones en torno a la literatura, lengua, historia y cultura ibéricas e iberoamericanas, red. K.Kumor, E.Waluch-de la Torre, Warszawa: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, Muzeum Ruchu Ludowego, 2012, s. 405-415.
   

   

You have to be logged in to send messages