dr Anna Dzialak-Szubinska
  Jednostka Wydziału Neofilologii:

Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW

  Adres: ul. Oboźna 8, 00-332 Warszawa
  Stanowisko: wykładowca
  Funkcja:
  Specjalność: literaturoznawstwo
  Strona WWW:
 • Informacje o pracowniku:

  Adres e-mail:anna.dzialak-szubinska@uw.edu.pl Przebieg kariery naukowej:

  Od 2011 roku współpracuje z Instytutem Studiów Iberyjskich Uniwersytetu Warszawskiego jako lektorka języka portugalskiego i wykładowca przedmiotów takich jak historia Portugalii czy historia literatury portugalskiej. Jej macierzysty zakład to Zakład języka i kultury luzo-brazylijskiej. Jest także współpracownikiem Interdyscyplinarnego Zespołu Badawczego "Badania nad kulturą dawną". W roku akademickim 2016-2017 pracowała również w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie prowadziła m.in. zajęcia ukierunkowane na ćwiczenie języka portugalskiego akademickiego. Portugalistka i hispanistka, stypendystka m.in. Instytutu Camõesa i FEQ. Doktoryzowała się w 2016 roku na podstawie pracy dotyczącej historiograficznych narracji poświęconych początkom państwowości portugalskiej (praca wyróżniona Summa cum Laude). W pracy badawczej zajmuje się głównie portugalskim dziejopisarstwem. Prezentowała referaty na wielu konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Warsztat badacza i nauczyciela doskonali podczas licznych kursów (m.in. "Curso de Ensino de Português Língua não Materna", 27 czerwca–1 lipca 2016; "Warsztat Umiejętności Dydaktycznych", 10 września 2014; "O Cosmos Medieval: ideias, representações e simbolismo", 22–30 lipca 2013; "Gentes e Paisagens na Literatura Portuguesa do Século XIX", 23–27 lipca 2012) i szkoleń (POWER, 2018–2020).

  Zainteresowania i prowadzone prace badawcze:

  literatura dawna, w szczególności kroniki średniowieczne i literatura okresu unii iberyjskiej oraz restauracji, powieści historyczne, dawne kulinaria

  Promotor prac doktorskich: Najważniejsze publikacje naukowe:

  "«Dobry doradca» - piętnastowieczny portugalski traktat dydaktyczny. O poradach żywieniowych króla Edwarda", Res Rethorica nr 1 (2018): 1-16.

  "Opowieści, które «wprawią w zachwyt i zdumienie wszystkie narody» czyli Kwiaty Hiszpanii, wspaniałości Portugalii (1631) Antóniego de Sousa de Macedo" [w:] Retoryka wizerunku medialnego pod red. A. Budzyńskiej-Dacy, A. Kampki i K. Molek-Kozakowskiej, Warszawa 2016, s. 25–63.

  "As duas faces de D. Teresa (cca 1080–1130): do anti-exemplo à mulher exemplar" [w:] Língua Portuguesa na Europa Central: Estudos e Perspetivas pod red. J. Coelho Ramosa, Š. Grauovej, J. Jindrovej. Praga 2016, s. 51–60.

  "Kwiaty Hiszpanii, wspaniałości Portugalii czyli jak udowodnić «siłę» Portugalczyków", Res Rethorica nr 4 (2015), 1–18.

  "D. Teresa, mãe de D. Afonso Henriques, à luz da Crónica de El-Rey D. Affonso Henriques de Duarte Galvão" [w:] Studia Iberystyczne, nr 13, s. 53–67.

  Kompletny spis publikacji jest dostępny na stronie PBN.

You have to be logged in to send messages