dr hab. Anna Cetera-Włodarczyk
  Jednostka Wydziału Neofilologii: Instytut Anglistyki
  Adres: ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa
  Stanowisko: profesor nadzwyczajny
  Funkcja:
  Specjalność: literaturoznawstwo angielskie, przekładoznawstwo
 • Informacje o pracowniku:

  Adres e-mail:a.cetera@uw.edu.pl Przebieg kariery naukowej: 

  magister, filologia angielska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1994.

   

  licencjat, historia kultury europejskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1995.

   

  doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1998.

   

  doktor habilitowany nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, 2010.

   

   

   
  Zainteresowania i prowadzone prace badawcze: 

  Realizowane projekty

  Kierownik projektu Repozytorium polskich przekładów dramatów Williama Shakespeare’a w XIX wieku: zasoby, strategie tłumaczenia i recepcja w ramach Programu Opus 9 Narodowego Centrum Nauki, okres realizacji: 11 kwietnia 2016 – 10 kwietnia 2018.

   

  Zainteresowania badawcze

  William Szekspir: interpretacje, przekłady, teatr i film

  literatura i kultura renesansu

  semiotyka dramatu i teatru

  przekład literacki: teoria, praktyka, krytyka

  komparatystyka i recepcja literatury

   

   
  Promotor prac doktorskich: 

  Opieka nad doktorantami

  mgr James Dale

  mgr Nina Kmak

  mgr Alicja Kosim

  mgr Sabina Laskowska-Hinz

     
  Najważniejsze publikacje naukowe: 

  Monografie

   

  Cetera, A. (red.) (2013). Szekspiromania. Księga dedykowana pamięci Andrzeja Żurowskiego. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

   

  Cetera, A. (2009). Smak morwy. U źródeł recepcji przekładów Szekspira w Polsce. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

   

  Cetera, A. (2008). Enter Lear. The Translator’s Part in Performance. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

   

   

   

  Edycje krytyczne utworów literackich

   

  Shakespeare, W. (2015), P. Kamiński (tł.), A. Cetera (red.), Kupiec wenecki. Warszawa: Grupa Wydawnicza Foksal.

   

  Shakespeare, W. (2014), P. Kamiński (tł.), A. Cetera (red.), Opowieść zimowa. Warszawa: Grupa Wydawnicza Foksal.

   

  Shakespeare, W. (2012), P. Kamiński (tł.), A. Cetera (red.), Burza. Warszawa: W.A.B.

   

  Shakespeare, W. (2011), P. Kamiński (tł.), A. Cetera (red.), Wieczór Trzech Króli. Warszawa: W.A.B.

   

  Shakespeare, W. (2011), P. Kamiński (tł.), A. Cetera (red.), Makbet. Warszawa: W.A.B.

   

  Shakespeare, W. (2009), P. Kamiński (tł.), A. Cetera (red.), Ryszard II. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

   

   

   

  Artykuły / rozdziały książek (po 2012)

   

  Cetera, A. (2016). “Translating Shakespeare for performance”, w: Bruce R. Smith (red.), The Cambridge Guide to the Worlds of Shakespeare, New York: Cambridge University Press, 2016, vol. II, 1375-1379

   

  Cetera-Włodarczyk, A. (2016). "Jaki ty dobry mój Józiu … że tak gardłujesz za Szekspirem: czyli o narodzinach polskiej szekspirologii”, Волинь-Житомирщина. Історико-філологічнийзбірник. зрегіональнихпроблем, 27, 405-412.

   

  Cetera-Włodarczyk, A. (2016). "I see it in my motion, I have it not in my tongue: The Slavic Sounds of Shakespeare Translations”, Anglica. An International Journal of English Studies, 25/3, 119-131.

   

  Cetera, A. (2014) "(Re)touching: Shakespeare and Cinematic War Narratives", w: M. Prochazka, M. Dobson, A. Höfele i H. Scolnicov (red.), Proceedings of the World Shakespeare Congress, Prague 2011. Newark: University of Delaware Press.

   

  Cetera, A. (2013). "‘And by opposing end them:' The Rhetoric of Translators’ Polemics", w: C. Dente i S. Soncini (red.), Shakespeare and Conflict: A European Perspective. Palgrave Shakespeare Studies. Palgrave Macmillan.

   

  Cetera, A. (2012). "Sobowtóry i barbarzyńcy: o przekładach Szekspira w XXI wieku", w: E. Łubieniewska, K. Latawiec i J. Waligóra (red.), Szekspir wśród znaków kultury polskiej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

   

  Cetera, A. (2012). "І слова вмирають на вустах: Казання ксьондза Ігнація Головінського на виборах у Волинській губернії в 1832 і 1835 роках у збірниках рукописів бібліотеки Ягеллонського університету", Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник. з регіональних проблем, 23, 74-85.

   

You have to be logged in to send messages