dr Anna Ciostek
  Jednostka Wydziału Neofilologii: Instytut Romanistyki
  Adres:
  Stanowisko: starszy wykładowca
  Funkcja:
  Specjalność: dydaktyka
  Strona WWW:
  • Informacje o pracowniku:

    Adres e-mail:a.ciostek@uw.edu.pl Przebieg kariery naukowej:2017 doktorat z zakresu językoznawstwa - Polska terminologia unijna i brukselizmy - próba systematyzacji. Zainteresowania i prowadzone prace badawcze:Terminologia, translacja, kulturemy. Promotor prac doktorskich: Najważniejsze publikacje naukowe:• Ciostek A. (2014) „L'eurolangue et sa productivité: quelques tendances » [in:] Śliwa D. (red). Roczniki Humanistyczne, tom LXII, KUL, Lublin, 65-77. • Ciostek A. (2015) “Titres officiels français et polonais des directives européennes et ce qu'on en fait dans l'emploi courant” [in:] Wróblewska-Pawlak K., Sujecka-Zając J., Pachocińska E. (red.). Regards sur l’oral et l’écrit, WUW, Warszawa, 25-33. • Ciostek A. (2015) „Apprentissage du français face aux défis posés par la terminologie et le jargon de l'Union européenne: eurolangue en cours de FOS” [in:] Sowa M. (red). Enseignement/apprentissage du français face aux défis de demain, Werset, Lublin, 135-146.

You have to be logged in to send messages