mgr Małgorzata Cybulska-Janczewa
  Jednostka Wydziału Neofilologii: Instytut Studiow Iberyjskich i Iberoamerykanskich
  Adres: ul. Oboźna 8
  Stanowisko: Starszy Wykładowca
  Funkcja: Wykładowca języka hiszpańskiego, Koordynator d/s lektoratów z ramienia Iberystyki, Członek Komisji Finansowej Wydziału Neofilologii, Członek Rady Naukowej Instytutu
  Specjalność: Dydaktyka języka hiszpańskiego. Glottodydaktyka.
  Strona WWW:
  • Informacje o pracowniku:

    Adres e-mail:mcybulska-janczewa@uw.edu.pl Przebieg kariery naukowej:Pracownik Iberystyki od 1982, biorący aktywny udział w procesie dydaktycznym i organizacyjnym jednostki oraz UW. W latach 2000 - 2017 kierownik Pracowni Językoznawstwa i Dydaktyki Języków Iberyjskich. Zajmowała się i zajmuje opracowywaniem, uaktualnianiem i dostosowywaniem programów nauczania do obowiązujących wymogów dydaktycznych. Przygotowuje egzaminy certyfikacyjne z języka hiszpańskiego i koordynuje pracę lektorów nauczających na Wydziałowych Lektoratach języków obcych. Współpracuje z interesariuszami zewnętrznymi w dziedzinie ekspertyz językowych, lektoratów i egzaminów(MSZ) , recenzji podręczników i publikacji specjalistycznych (PWN,Langenscheidt,Bellona,Nowela, Wiedza Powszechna ). Jest autorką podręczników do nauki języka hiszpańskiego wydanych przez PWN, oraz tłumaczem filmów fabularnych i dokumentalnych.  Jest członkiem Rady Naukowej Instytutu.         Zainteresowania i prowadzone prace badawcze:-Glottodydaktyka oraz  zmiany w metodach nauczania  uwarunkowane ewolucją leksykalną języka oraz zainteresowaniami młodzieży akademickiej. -Język środków masowego przekazu jako narzędzie nauczania języka. -Recenzje, ekspertyza oraz autorstwo podręczników do nauki języka hiszpańskiego.         Promotor prac doktorskich: Najważniejsze publikacje naukowe:Selección de textos para la discusión, Wdawnictwa UW Gramatyka Języka Hiszpańskiego z Cwiczeniami, PWN Gramatyka Akademicka , PWN Gramatyka Języka Hiszpańskiego z Cwiczeniami (poziom podstawowy do średniozaawansowanego, PWN Słownictwo hiszpańskie w ćwiczeniach, PWN Mały słownik języka hiszpańskiego, PWN    

You have to be logged in to send messages