dr Renata Diaz-Szmidt
  Jednostka Wydziału Neofilologii: Instytut Studiow Iberyjskich i Iberoamerykanskich
  Adres:
  Stanowisko:
  Funkcja:
  Specjalność:
  Strona WWW:
  • Informacje o pracowniku:

    Adres e-mail:diazszmidt.renata@gmail.com Przebieg kariery naukowej: Zainteresowania i prowadzone prace badawcze: Promotor prac doktorskich: Najważniejsze publikacje naukowe:

You have to be logged in to send messages