dr Agnieszka Dryjańska
  Jednostka Wydziału Neofilologii: Instytut Romanistyki
  Adres:
 • ul. Dobra 55
 • 00-312 Warszawa
  Stanowisko: wykładowca
  Funkcja: opiekun praktyk dydaktycznych
  Specjalność: glottodydaktyka
  Strona WWW: irom.wn.uw.edu.pl
 • Informacje o pracowniku:

  Adres e-mail:a.dryjanska@uw.edu.pl Przebieg kariery naukowej:Wykształcenie
  • studia magistersko-inżyniersko Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki, Specjalność Aparatura Jądrowa i Medyczna
  • studia w UKKNJF UW
  • studia Instytut Romanistyki UW
  • studia doktoranckie Instytut Romanistyki UW
    Przebieg kariery zawodowej
  • tłumacz z jęz. angielskiego i francuskiego w Urzędzie Patentowym
  • wykładowca w UKKNJF UW Zajęcia z Technologii Informacji
  • lektor w Szkole Języków Obcych Politechniki Warszawskiej
  • nauczyciel języka angielskiego i francuskiego w szkole podstawowej
  • nauczyciel języka francuskiego w Warsaw Montessori School
  • redaktor w czasopiśmie Języki Obce w Szkole FRSE
  • wykładowca Instytut Romanistyki UW
  Zainteresowania i prowadzone prace badawcze:
  • Wczesnoszkolne nauczanie języków obcych.
  • Wykorzystanie technologii informacyjnych w nauczaniu języków obcych.
  • Kompetencje interkulturowe  poprzez nauczanie słownictwa w oparciu o badania korpusowe.
  Promotor prac doktorskich: Najważniejsze publikacje naukowe:Wykaz publikacji
  • Dryjańska A. (2008) „Trudności pojawiające się na różnych etapach nauczania na odległość” (w) Postępy e-edukacji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 132-141;
  • Dryjańska A. (2011) „WebQuest: Wykorzystanie technik informacyjnych na zajęciach języka specjalistycznego”, (w) wydaniu pokonferencyjnym on-line, VI Międzynarodowa Konferencja Edukacyjna Ustroń/Gliwice 2011;
  • Dryjańska A., Ducourtioux S. (2012) „Zajęcia na odległość w nauczaniu treści kulturowych” (w) Języki Obce w Szkole, 03/2012, 42-45;
  • Dryjańska A. (2013) „Leuk-le-lièvre czyli tradycja francuskojęzyczna w Senegalu” (w) Języki Obce w Szkole, 01/2013, 120-123;
  • Dryjańska A. (2013) „Kształtowanie postaw etycznych uczniów na lekcji języka obcego w szkołach katolickich” (w) Dydaktyka językowa a kompetencje ogólne red. J.Stańczyk, E.Nowikiewicz, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, Bydgoszcz, 2013, 197-211;
  • Dryjańska A. (2014) „Sukces dydaktyki języków obcych w kolegiach jezuickich” (w) Wyznaczniki sukcesu nauczyciela i ucznia w glottodydaktyce (red.) B. Karpeta-Peć, R. Kucharczyk, M. Smuk, M. Torenc, Instytut Germanistyki UW, Instytut Romanistyki UW, Warszawa, 219-231;
  • Dryjańska A., Wawrzonek K. (2014) „Dydaktyczne wykorzystanie sensomotorycznej aktywności dziecka na lekcji języka obcego”, (w) Języki Obce w Szkole, 04/2014, 85-90;
  • Dryjańska, A. (2016) „Językowe wykładniki kształtowania postaw etycznych uczniów w nauczaniu/uczeniu się języka obcego (na przykładzie polskiego szkolnictwa katolickiego)”. Warszawa: Instytut Romanistyki UW, 2016. ISBN 9788388012969.
  • Dryjańska, A. (2016) „Słowa˗ wartości: interkulturowość ukryta w językach.” (w) Neofilolog, 2016, 46.2: 37-51. ISSN 1429-2173.

You have to be logged in to send messages