dr Sébastien Ducourtioux
  Jednostka Wydziału Neofilologii: Instytut Romanistyki
  Adres:
 •  ul. Dobra 55
 • 00-312 Warszawa
  Stanowisko: Wykładowca
  Funkcja: Administrator strony internetowej i promocja Instytutu w mediach społecznościowych
  Specjalność: glottodydaktyka
  Strona WWW: http://irom.wn.uw.edu.pl
 • Informacje o pracowniku:

  Adres e-mail:s.ducourtioux@uw.edu.pl Przebieg kariery naukowej:
  • 1997-Magister z ekonomii o specjalizacji handel zagraniczny (Wyższa Szkoła Handlu Zagranicznego w Dunkerque) .
  • 2010- magister z filologii romańskiej (IROM), dyplom z wyróżnieniem.
  • 2015, doktorat z filologii romańskiej (IROM), dyplom z wyróżnieniem.
  • Zatrudniony w Instytucie Romanistyki od 01.10.2013 na stanowisku wykładowca.
  Zainteresowania i prowadzone prace badawcze:Zadania multimedialne w hybrydowym nauczaniu języka francuskiego. Promotor prac doktorskich:Prof. dr hab. Jolanta Sujecka-Zajac Najważniejsze publikacje naukowe:
  • 2011: „Rozwijanie kompetencji komunikatywnych w języku obcym w oparciu o materiały wizualny- przykłady ćwiczeń na platformie multimedialnej,” VI Międzynarodowa Konferencja Edukacyjna
  • 2012: „E-learning and foreign language teaching: the challenge of a new student-teacher relationship”, E-learning for societal needs, Wyd. Studio Noa
  • 2012 (współautor Agnieszka Dryjańska): „Zajęcia na odległość w nauczaniu treści kulturowych”, Języki Obce w Szkole, FRSE
  • 2013 : „Multimedialna wiedza proceduralna w dydaktycy zadaniowej”, monografia tematyczna, PTN
  • 2014: „Helping the consolidation of an intercultural competence: an example from blended learning”, E-learning for societal needs, Wyd. Studio Noa

You have to be logged in to send messages