Dr hab. Jolanta Dygul
  Jednostka Wydziału Neofilologii: Katedra Italianistyki
  Adres:
  Stanowisko: adiunkt
  Funkcja:
  Specjalność: literaturoznawstwo
  Strona WWW:
 • Informacje o pracowniku:

  Adres e-mail:j.dygul@uw.edu.pl Przebieg kariery naukowej:

  tytuł magistra - 1997, Akademia Teatralna, Wydział Wiedzy o Teatrze; 1998, Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii.

  stopień doktora - 2003, Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii.

  stopień doktora habilitowanego - 2013, Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii.

  Zainteresowania i prowadzone prace badawcze:

  historia teatru i dramatu włoskiego; komedia dell'arte; aktor-autor w teatrze włoskim; motyw teatru w literaturze i kulturze włoskiej; historia aktorstwa; metateatralność w dramaturgii włoskiej; recepcja dramaturgii włoskiej w Polsce.

  Dydaktyka:

  1. Historia teatru i dramatu włoskiego
  2. Komedia włoska XVI-XVIII wiek
  3. Motyw teatru w literaturze włoskiej
  4. Teatr włoski (proseminarium/seminarium magisterskie)

  Promotor prac doktorskich: Najważniejsze publikacje naukowe:

  Książka autorska:
  - Metateatralność w dramaturgii Carla Goldoniego, Warszawa 2012, ss. 298.

  Krytyczna edycja przekładu:
  - Edoardo Erba, Fausto Paravidino, Pierpaolo Palladini, Trzy sztuki włoskie, red. J. Dygul, tłum. E. Bal, C. Bronowski, J. Dygul, Warszawa 2015, ss. 261.
  - Carlo Goldoni, Teatr komediowy, tłum. i oprac. tekstu J. Dygul, słowo/ obraz terytoria, Gdańsk 2011, ss. 180 [tłum. i oprac. tekstu, wstęp].
  - Francesco Petrarca, Drobne wiersze włoskie (Rerum vulgarium fragmenta), wstęp P. Salwa, wybór przekładów J. Mikołajewski, komentarz M. Santagaty w adaptacji i opracowaniu zespołu (J. Dygul, A. Gallewicz M. Wojtkowska-Maksymik i in.) pod redakcją P. Salwy, Gdańsk 2004, ss. 895.

  Redakcja tomów:
  - Dygul Jolanta, Kulesza Monika, Sobczyk Agata (red). , Przejścia i przemiany w literaturach romańskich, WUW, Warszawa 2016, ss. 305.
  - Dygul Jolanta, Wojtkowska-Maksymik Marta, «Dworzanin polski» Łukasza Górnickiego. Dzieło, inspiracje, autor, Wydz. Polonistyki UW, Warszawa 2016, ss. 202 (seria „Dawna literatura włoska. Studia i źródła. T. I).

  Artykuły w czasopismach/rozdziały w monografiach:
  - La Commedia Smascherata, ovvero il trionfo del teatro, w: «Goldoni avant la lettre»: esperienze teatrali pregoldoniane (1650-1750), a cura di Javier Gutiérrez Carou, Venezia, lineadacqua, 2015, ss. 475-482.
  - Sei personaggi in cerca d’autore e la tradizione italiana della commedia in commedia, w: …Centomila Pirandello. Saggi critici, pod red. J. Szymanowskiej i I. Napiórkowskiej, LoGisma Editore 2014, ss. 173-182.
  - Prolog w teatrze włoskim: Goldoni i Fo, w: Performans, performatywność, performer. Próby definicji i analizy krytyczne, pod red. E. Bal i W. Świętochowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, s. 293-306.
  - Komedia w komedii, czyli o metateatralności w siedemnastowiecznej dramaturgii włoskiej, "Odrodzenie i Reformacja w Polsce", n. LIV, 2010, s. 41-67.

You have to be logged in to send messages