dr hab. Karolina Kumor
  Jednostka Wydziału Neofilologii: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
  Adres: Dziekanat - ul. Krakowskie Przedmieście 32
  Stanowisko: Adiunkt
  Funkcja: Prodziekan ds. studenckich
  Specjalność: literaturoznawstwo hiszpańskie
  Strona WWW:
 • Informacje o pracowniku:

  Adres e-mail:k.kumor@uw.edu.pl Przebieg kariery naukowej:

  1.     tytuł magistra: 1999. Uniwersytet Warszawski: Katedra Iberystyki.  "Forma y sentido del teatro de Fernando Arrabal" opiekun: prof. dr hab. Kazimierz Sabik (UW)  

   

  2.     stopień doktora: 2004. Uniwersytet Warszawski: Wydział Neofilologii. “Teoría y práctica en el teatro cortesano español del Siglo de Oro: la obra de Francisco Bances Candamo” promotor: prof. dr hab. Kazimierz Sabik (UW),

   

  3.     stopień doktora habilitowanego: 2015. Uniwersytet Warszawski: Wydział Neofilologii. "Auto sacramental en el teatro español del siglo XX. Recuperación y transformación del género áureo" Warszawa, Biblioteka Iberyjska/Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, recenzenci: Urszula Aszyk (UW), Maria Falska (UMCS), Danuta Künstler-Langner (UMK)

  Zainteresowania i prowadzone prace badawcze:

  Historia teatru i dramatu hiszpańskiego, model teatru barokowego w hiszpańskim teatrze XX i XXI wieku, kultura hiszpańskiego Złotego Wieku

  1.       Prace badawcze: -

  2.       Dydaktyka:

  Literatura hiszpańska: od średniowiecza po renesans

  Literatura hiszpańska: od baroku po romantyzm

  Aktualne tendencje w teatrze hiszpańskim

  Na scenie i na ekranie: filmowe adaptacje hiszpańskich sztuk teatralnych  

  Życie codzienne w Hiszpanii w XVI i XVII w. na podstawie źródeł literackich

  Promotor prac doktorskich:

  1.       z otwartym przewodem -

  2.       z pomyślnie zakończonym przewodem -

  Najważniejsze publikacje naukowe:

  1.   Aszyk, Urszula; Kumor, Karolina; Marta Piłat-Zuznamkiewicz (red.) 2015 El teatro español como objeto de estudios a comienzos del siglo XXI Warszawa, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, s. 309

  2.   Kumor, Karolina 2014. Auto sacramental en el teatro español del siglo XX. Recuperación y transformación del género áureo Warszawa, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, s. 460.

  3.  Kumor, Karolina 2013. El auto sacramental en el combate: apuntes sobre la mitificación y desmitificación del género teatral durante la guerra civil española w: Antonio Chicharro, Karolina Kumor, Katarzyna Moszczyńska (red.) Mitificación y desmitifición del canon y literaturas en España e Hispanoamérica, Granada, Universidad de Granada, s. 73-98.

  4.  Kumor, Karolina; Katarzyna Moszczyńska 2012 Myśl komparatystyczna w Hiszpanii: cele, dylematy i wyzwania w: Alina Nowicka-Jeżowa, Krystyna Wierzbicka-Trwoga i Tomasz Wójcik (red.) Drogi i rozdroża współczesnej komparatystyki europejskiej, Warszawa, Elipsa, s. 61-69

  5.  Kumor, Karolina 2012 Auto sacramental a rozwój hiszpańskiej dramaturgii w latach trzydziestych XX wieku w: Urszula Aszyk i Piotr Olkusz (red.) Tak blisko i tak daleko. Hiszpańskojęzyczny teatr i dramat ostatnich stu lat, Kraków, Księgarnia Akademicka, s. 41-57.

  6.   Kumor, Karolina; Edyta Waluch de la Torre (red.) 2012 Realidades heterogéneas: reflexiones en torno a la literatura, lengua, historia y cultura ibérica e iberoamericana, Warszawa, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, s. 525.

  7.   Kumor, Karolina 2009 „Moja Infantka, Velázqueza, ale moja!” O migracji motywu malarskiego i dialogu międzykulturowym: Velázquez, Tadeusz Kantor i Jerónimo López Mozo w: Urszula Aszyk, Agnieszka Flisek, Łukasz Grutzmacher, Karolina Kumor (red.) W kręgu literatury i kultury iberyjskiej i iberoamerykańskiej. Migracja i transformacja dyskursów – dialog międzykulturowy Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s. 155-177.

  8.  Kumor, Karolina; Katarzyna Moszczyńsk 2009 Mecanismos psíquicos del poder y la violencia simbólica en el teatro de Paloma Pedrero w: „Sociocriticism, tom 24, nr 1-2, s. 305-336.

  9.  Kumor, Karolina 2009 Dos reescrituras dramáticas de un mismo texto: „Rosaura (el sueño es vida, milady)” y „En una torre encantada”, de Ernesto Caballero w: Alfons Gregori (red.) Discurso de fronteras – fronteras de discurso: literatura, pensamiento y cultura en el ámbito ibérico e iberoamericano, Poznań, Lexem, s. 465-475.

  10.   Kumor, Karolina 2007 El teatro histórico de Bances Candamo: entre política y mitificación del pasado w: „Theatralia. Revista de Poética del Teatro (Mirabel, Pontevedra), nr 9, s. 123-136.

You have to be logged in to send messages