Program finansowego wsparcia wyjazdów zagranicznych doktorantów

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że został otwarty nowy nabór wniosków w Programie finansowego wsparcia wyjazdów zagranicznych doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego w celach naukowych i dydaktycznych. Do udziału w nim zapraszamy doktorantów wszystkich lat studiów (studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktorantów kształcących się w szkołach doktorskich).
W ramach Programu można otrzymać dofinansowanie wypłacane w formie stypendium wyjazdowego w wysokości pełnej diety pobytowej za każdy dzień pobytu za granicą oraz pełne sfinansowanie kosztów podróży.
Nabór wniosków trwa do 24 lutego 2020 r. W jego ramach można ubiegać się o dofinansowanie wyjazdu zagranicznego trwającego od 14 do 28 dni, który odbędzie się w terminie od 23 kwietnia do 31 grudnia 2020 r.
 
Wnioski o przyznanie dofinansowania należy składać w Biurze Współpracy z Zagranicą (od poniedziałku do czwartku w godz. 9.30–14.00, Pałac Kazimierzowski, II piętro, pok. 29c) lub nadać pocztą na adres BWZ z dopiskiem „Wyjazdy zagraniczne – ZIP” (do 24 lutego 2020 r. włącznie, liczy się data stempla pocztowego).
Adres e-mail do kontaktu: wyjazdy.zip@uw.edu.
Maksymilian Sas

Program finansowego wsparcia wyjazdów zagranicznych doktorantów
Uniwersytetu Warszawskiego w celach naukowych i dydaktycznych
www.zip.uw.edu.pl


  —-
 
 
 
 

Data publikacji: 27 stycznia 2020