Projekt nowego Regulaminu Wydziału Neofilologii

Zachęcamy do zapoznania się z projektem nowego Regulaminu Wydziału Neofilologii opracowanym przez Wydziałową Komisję Organizacyjno-Prawną pod przewodnictwem dr. hab. Krzysztofa Tkaczyka. Ewentualne uwagi do projektu można zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 listopada do godz. 14.00 na adres: neofilologia@uw.edu.pl. Uchwalenie projektu zostało zaplanowane na nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału w dniu 19 listopada.

Przedstawiamy również aktualną strukturę organizacyjną Wydziału Neofilologii.


Data publikacji: 30 października 2019