Przepisy


Wnioski o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego kierowane są do Rady Doskonałości Naukowej.

We wniosku wymagane jest wskazanie podmiotu habilitującego wybranego do przeprowadzenia postępowania. Wniosek powinien uwzględniać wymagania określone przez wybrany podmiot habilitujący.

Przepisy regulujące postępowania habilitacyjne na Uniwersytecie Warszawskim:

ZMIANY UCHWAŁY SENATU UW NR 481