Reforma szkolnictwa wyższego

1 października br. weszła w życie ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawa 2.0) oraz przepisy ją wprowadzające. To całościowa reforma szkolnictwa wyższego; zakłada duże zmiany m.in. w działaniu uczelni, ich finansowaniu, karierze naukowej. Gorąco zachęcamy do zapoznania się także z innymi dokumentami dotyczącymi wprowadzania reformy.

Informacje o działaniach UW związanych z nową ustawą są publikowane na bieżąco na stronie głównej UW: www.uw.edu.pl/tag/ustawa-2-0.


Data publikacji: 28 lutego 2019