Rozliczenie roku akademickiego 2018/2019

Szanowni Doktoranci,

przypominamy, że rozliczenie roku akademickiego 2018/2019 upływa z dniem 30 czerwca 2019 r.

Dokumenty niezbędne do rozliczenia to:

  • indeks z wpisami
  • sprawozdanie doktoranta
  • opinia opiekuna naukowego / promotora

Wszystkie potrzebne wzory dokumentów znajdują się tutaj.

Informujemy, że w przypadku wnioskowania o przedłużenie naukowe niezbędne jest złożenie wraz z w/w dokumentami podania adresowanego do Kierownika Studium doktoranckiego, dr hab. Marii Załęskiej. Na podaniu muszą znaleźć się Państwa pełne dane teleadresowe, Jednostka macierzysta, nr indeksu, imię i nazwisko opiekuna. Podanie musi być zaopiniowane przez opiekuna naukowego / promotora.

* Możliwe jest uzyskanie zgody na późniejsze rozliczenie roku, w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2019 r., po uzyskaniu wcześniejszej zgody od Kierownika SD.

Nieterminowe rozliczenie roku może skutkować problemami z uzyskaniem stypendiów naukowych w przyszłym roku akademickim.

Przypominamy: niekompletna dokumentacja nie będzie przyjmowana.

 


Data publikacji: 23 maja 2019