Rozliczenie roku akademickiego 2019/20

Szanowni Państwo,

w związku z aktualną sytuacją stanu epidemicznego, zaliczenie obecnego roku studiów doktoranckich będzie się odbywać według następujących zasad.

Doktorant jest zobowiązany do przesłania (do 30.06.2020; w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach – do 15.09.2020) na adres mailowy Studium Doktoranckiego doktoranci.neofilologia@uw.edu.pl kompletu dokumentów:

(a) sprawozdania z działalności naukowej w roku 2019/20 (pdf);

(b) opinii od opiekuna naukowego (pdf), wysłanej opcją „prześlij dalej”, pokazującą, że oryginał został wysłany ze służbowego adresu opiekuna naukowego; będzie to stanowić ekwiwalent jego podpisu na opinii.

Komplety dokumentów proszę przesyłać w jednym mailu, tytułem: rozliczenie r.a.2019/2020 + imię i nazwisko doktoranta.

Indeksy z podpisami będą zbierane po rozpoczęciu regularnych zajęć (zapewne w październiku 2020; konkretne daty będą uzależnione od decyzji władz uniwersyteckich w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/21).

W razie niejasności proszę kontaktować się mailowo: doktoranci.neofilologia@uw.edu.pl


Data publikacji: 19 maja 2020