Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko doktoranta/ stypendysty w projekcie badawczym

W dniu 4 września 2018 r. rozstrzygnięty został konkurs na stanowisko doktoranta/ stypendysty w projekcie badawczym finansowanym ze środków NCN pt. „Repozytorium polskich przekładów dramatów Williama Shakespeare’a w XX i XXI wieku: zasoby, strategie tłumaczenia i recepcja”. Pierwsze miejsca na liście rankingowej zajęli pani Anna Jaworska i pan Przemysław Pożar.


Data publikacji: 13 września 2018