Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko doktoranta w projekcie

W dniu 22 listopada 2019 r. Komisja Stypendialna rozstrzygnęła konkurs na stanowisko doktoranta w projekcie NCN nr 2017/27/B/HS2/00853, Repozytorium polskich przekładów dramatów Williama Shakespeare’a w XX i XXI wieku: zasoby, strategia i recepcja. Stypendium to przyznano panu Mateuszowi Godlewskiemu. Pełna lista rankingowa znajduje się tutaj.


Data publikacji: 25 listopada 2019