Sekcja ekonomiczno-finansowa


piniadz1
ul. Krakowskie Przedmieście 32
00-927 Warszawa
(Oficyna Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich)

mgr Ewa Grzymała

(Pełnomocnik Kwestora)
tel.: (22) 55-20-944
e-mail: ewa.grzymala@wn.uw.edu.pl

Agnieszka Golec

tel.: (22) 55-21-553
e-mail: a.golec@uw.edu.pl

Alicja Wolska-Snopek

tel.: (22) 55-21-554, (22) 55-20-951
e-mail: a.wolska@uw.edu.pl