Sekcja Informatycznaul. Dobra 55
00-312 Warszawa

UWAGA Studenci!

Wszystkie pytania dotyczące systemu USOS proszę kierować do oddelegowanych osób w jednostkach macierzystych. Informatycy Wydziału Neofilologii nie obsługują tego systemu i nie mogą Państwa dopisywać do zajęć.


Prosimy o kontaktowanie się z nami za pomocą adresu zbiorczego – it@wn.uw.edu.pl