Sekcja Informatycznaul. Dobra 55
00-312 Warszawa

UWAGA Studenci!

Wszystkie pytania dotyczące systemu USOS proszę kierować do oddelegowanych osób w jednostkach macierzystych. Informatycy Wydziału Neofilologii nie obsługują tego systemu i nie mogą Państwa dopisywać do zajęć.


 

Sebastian Gryglewicz

(Informatyk wydziałowy)
tel.: (22) 55-26-066, 606-115-143
e-mail: sebastian.gryglewicz@wn.uw.edu.pl

mgr inż. Łukasz Sobociński

(Informatyk sieciowy)
tel.: (22) 55-26-066
e-mail: lukasz.sobocinski@wn.uw.edu.pl

inż. Jarosław Kubak

(Technik)
tel.: (22) 55-26-087
e-mail: jaroslaw.kubak@wn.uw.edu.pl