Sekretariat Studium Doktoranckiegoul. Dobra 55

00-312 Warszawa
Pokój 2.047 – II piętro


Godziny otwarcia sekretariatu dla doktorantów:
wtorek i czwartek 10.00-15.00

Kontakt do sekretariatu Studium Doktoranckiego: