Sekretariat Studium Doktoranckiegoul. Dobra 55

00-312 Warszawa
Pokój 2.047 – II piętro


Godziny otwarcia sekretariatu dla doktorantów:
wtorek i czwartek 10.00-15.00
środa 15.00-16.30

Kontakt do sekretariatu Studium Doktoranckiego:

Ewa Janukowicz

Obsługa informatyczna doktorantów, przedłużanie ważności legitymacji doktoranckich
tel. (22) 55-260-95
e-mail: doktoranci.neofilologia@uw.edu.pl

mgr Małgorzata Malinowska

tel. (22) 55-260-93
fax. (22) 55-260-94
e-mail: doktoranci.neofilologia@uw.edu.pl