Struktura Wydziału


Instytut Anglistyki

Dyrektor – prof. dr hab. Małgorzata Grzegorzewska
Zastępca Dyrektora ds. Naukowych – prof. dr hab. Dominika Oramus
Zastępca Dyrektora ds. Studenckich – mgr Elżbieta Foltyńska

Adres:
ul. Hoża 69 00-681 Warszawa
Tel.: (22) 55-314-18
(22) 55-314-19
E-mail: sekretariat.angli@uw.edu.pl

Instytut Germanistyki

Dyrektor – prof. dr hab. Robert Małecki
Zastępca Dyrektora ds. Naukowych i Osobowych – dr Małgorzata Kosacka
Zastępca Dyrektora ds. Studenckich – dr hab. Anna Górajek

Adres:
ul. Dobra 55
00-312 Warszawa
Tel.: (22) 55-209-31
(22) 55-209-36
E-mail: germanistyka@uw.edu.pl

Instytut Romanistyki

Dyrektor – dr hab. Maciej Smuk
Zastępca Dyrektora ds. Naukowych – dr Małgorzata Sokołowicz
Zastępca Dyrektora ds. Studenckich – dr Dariusz Krawczyk

Adres:
ul. Dobra 55
00-312 Warszawa
Tel.: (22) 55-204-36
(22) 55-204-32
E-mail: romanistyka@uw.edu.pl

Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich

Dyrektor – dr hab. Zofia Marzec
Zastępca Dyrektora ds. Naukowych – dr Urszula Ługowska
Zastępca Dyrektora ds. Studenckich – mgr Tamara Sobolska

Adres:
ul. Oboźna 8, 00-927 Warszawa
Tel.: (22) 55-204-29
(22) 55-206-83
E-mail: iber@uw.edu.pl

Katedra Hungarystyki

p.o. Kierownik Katedry – dr Csilla Gizińska
p.o. Zastępca Kierownika ds. Studenckich – dr Elżbieta Szawerdo

Adres:
ul. Dobra 55
00-312 Warszawa
Tel.: (22) 55-209-75
(22) 55-209-17
E-mail: hungarystyka@uw.edu.pl

Katedra Italianistyki

Kierownik Katedry – prof. dr hab. Hanna Serkowska
Zastępca Kierownika ds. Studenckich – dr Anna Porczyk

Adres:
ul. Oboźna 8, 00-332 Warszawa
Tel.: (22) 55-206-97
(22) 55-213-00
E-mail: italianistyka.wn@uw.edu.pl

Katedra Lingwistyki Formalnej

Kierownik Katedry – prof. dr hab. Magdalena Danielewiczowa

Adres:
ul. Dobra 55
00-312 Warszawa
Tel.: (22) 55-209-18
(22) 55-213-18