Struktura Wydziału


 • Instytut Anglistyki

  Dyrektor – prof. dr hab. Małgorzata Grzegorzewska
  Zastępca Dyrektora ds. Naukowych – prof. dr hab. Dominika Oramus
  Zastępca Dyrektora ds. Studenckich – mgr Elżbieta Foltyńska
  Adres:
  ul. Hoża 69 00-681 Warszawa
  Tel.: (22) 55-314-18
  (22) 55-314-19
  E-mail: sekretariat.angli@uw.edu.pl

 • Instytut Germanistyki

  Dyrektor – prof. dr hab. Robert Małecki
  Zastępca Dyrektora ds. Naukowych i Osobowych – dr Małgorzata Kosacka
  Zastępca Dyrektora ds. Studenckich – dr hab. Anna Górajek

  Adres:
  ul. Dobra 55
  00-312 Warszawa
  Tel.: (22) 55-209-31
  (22) 55-209-36
  E-mail: germanistyka@uw.edu.pl

 • Instytut Romanistyki

  Dyrektor – dr hab. Maciej Smuk
  Zastępca Dyrektora ds. Naukowych – dr Małgorzata Sokołowicz
  Zastępca Dyrektora ds. Studenckich – dr Dariusz Krawczyk

  Adres:
  ul. Dobra 55
  00-312 Warszawa
  Tel.: (22) 55-204-36
  (22) 55-204-32
  E-mail: romanistyka@uw.edu.pl

 • Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich

  p.o. Dyrektor – dr Urszula Ługowska
  p.o. Zastępca Dyrektora ds. Naukowych – dr Marcin Kołakowski
  Zastępca Dyrektora ds. Studenckich – mgr Tamara Sobolska

  Adres:
  ul. Oboźna 8, 00-927 Warszawa
  Tel.: (22) 55-204-29
  (22) 55-206-83
  E-mail: iber@uw.edu.pl

 • Katedra Hungarystyki

  p.o. Kierownik Katedry – dr Csilla Gizińska
  p.o. Zastępca Kierownika ds. Studenckich – dr Elżbieta Szawerdo

  Adres:
  ul. Dobra 55
  00-312 Warszawa
  Tel.: (22) 55-209-75
  (22) 55-209-17
  E-mail: hungarystyka@uw.edu.pl

 • Katedra Italianistyki

  Kierownik Katedry – prof. dr hab. Hanna Serkowska
  Zastępca Kierownika ds. Studenckich – dr Anna Porczyk

  Adres:
  ul. Oboźna 8, 00-332 Warszawa
  Tel.: (22) 55-206-97
  (22) 55-213-00
  E-mail: italianistyka.wn@uw.edu.pl

 • Katedra Lingwistyki Formalnej

  Kierownik Katedry – prof. dr hab. Magdalena Danielewiczowa

  Adres:
  ul. Dobra 55
  00-312 Warszawa
  Tel.: (22) 55-209-18
  (22) 55-213-18