Stypendia im. Banacha i im. Łukasiewicza

Zainteresowanych doktorantów zapraszamy do zapoznania się z harmonogramami przyznawania stypendium Banacha i stypendium im. Łukasiewicza na okres wakacyjny roku akademickiego 2015/2016 r., a także przyznanie stypendium na kolejny rok kształcenia w roku akademickim 2016/17.

Szczegółowe informacje o stypendiach znajdziecie Państwo na stronach Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej:

Stypendium im. S. Banacha

Stypendium im. I. Łukasiewicza

Termin składania dokumentów do BUWIWM-u prze doktorantów ubiegających się o stypendium na okres wakacji upływa w dniu 6 czerwca 2016 r., dlatego też prosimy doktorantów o dostarczanie dokumentów w odpowiednio wcześniejszym terminie.

 


Data publikacji: 14 kwietnia 2016