Stypendium dla najlepszych doktorantów

Proszę o zgłaszanie się po odbiór decyzji stypendialnych dot. stypendium dla najlepszych doktorantów  do sekretariatu Studium Doktoranckiego.


Data publikacji: 24 stycznia 2017