Aktualizacja (instrukcja): Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018

Informujemy, że rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane doktorantom. Pozytywnie zaopiniowane wnioski proszę składać w Sekretariacie Studium Doktoranckiego Neofilologii (ul. Dobra 55, pok. nr 2047) do 8 września br.

Instrukcja:

Aby wygenerować wniosek o stypendium należy zalogować się do USOSweb i w zakładce Dla wszystkich wybrać Wnioski

Wygenerowany z USOSweb wniosek należy wydrukować, podpisać jego pierwszą stronę (kandydatura) oraz oświadczenie o zgodzie na zamieszczenie imienia i nazwiska na stronie internetowej Ministerstwa oraz wraz z załącznikami dostarczyć do Sekretariatu Studium Doktoranckiego w terminie do 8 września 2017 .

Szczegółowe informacje o zasadach ubiegania się o Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia znajdują się  na stronie BSD. 


Data publikacji: 03 sierpnia 2017