Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia

Informujemy, że rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane doktorantom. Pozytywnie zaopiniowane wnioski proszę składać w Sekretariacie Neofilologii (ul. Dobra 55, pok. nr 2047) do 15 września br.


Data publikacji: 22 sierpnia 2016