Terminy posiedzeń  • 24 października 2017 r.
  • 28 listopada 2017 r.
  • 19 grudnia 2017 r.
  • 23 stycznia 2018 r.
  • 27 lutego 2018 r.
  • 27 marca 2018 r.
  • 24 kwietnia 2018 r.
  • 29 maja 2018 r.
  • 26 czerwca 2018 r.
  • 25 września 2018 r.