Terminy posiedzeń


  • 30 października 2018 r.
  • 27 listopada 2018 r.
  • 18 grudnia 2018 r.
  • 22 stycznia 2019 r.
  • 26 lutego 2019 r.
  • 26 marca 2019 r.
  • 16 kwietnia 2019 r.
  • 28 maja 2019 r.
  • 25 czerwca 2019 r.
  • 24 września 2019 r.