Terminy posiedzeń


  • 25 października 2016 r.
  • 29 listopada 2016 r.
  • 20 grudnia 2016 r.
  • 24 stycznia 2017 r.
  • 28 lutego 2017 r.
  • 28 marca 2017 r.
  • 25 kwietnia 2017 r.
  • 30 maja 2017 r.
  • 27 czerwca 2017 r.
  • 26 września 2017 r.