The Faculty Authorities


piniadz1

Dziekan Wydziału
Prof. dr hab. Maria Dakowska

Dyżury w okresie wakacyjnym: 01-31.07 poniedziałki 13.00-14.30.

Prodziekan ds. Naukowych
Prof. dr hab. Ewa Geller

Dyżury w okresie wakacyjnym: 01.07-07.08 oraz 16-31.08 środy 11.00-12.30.

Prodziekan ds. Studenckich
dr hab. Karolina Kumor

Dyżury w okresie wakacyjnym: 25-31.07 czwartki 10.00-11.30.