Ubezpieczenie doktorantów cudzoziemców (EN)

Szanowni Państwo,

Od 1 stycznia 2018 roku doktorant zagraniczny, który sam za siebie opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne, musi znać swój numer rachunku składkowego (NRS), czyli numer indywidualnego konta. Jeśli doktorant cudzoziemiec nie będzie znał swojego numeru rachunku składkowego, to po Nowym Roku nie będzie mógł opłacać składek. W związku z niniejszą informacją doktoranci cudzoziemcy proszeni są o zgłoszenie się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w celu uzyskania numeru rachunku składkowego.

 

Dear Ladies and Gentlemen,

Beginning with 1 January 2018 a doctoral student from abroad who covers health insurance fees personally must know his insurance premium account number (NRS), in other words – individual account number. If a doctoral student from abroad doesn’t know his/her insurance premium account number then with the beginning of the New Year he/she won’t be able to cover insurance fees. Therefore doctoral students from abroad are asked to report to The Polish Social Insurance Institution (ZUS), in order to receive the individual account number.


Data publikacji: 05 grudnia 2017