URLOP KIEROWNIKA STUDIUM DOKTORANCKIEGO NEOFILOLOGII

Uprzejmie informujemy, że tegoroczny urlop Pani profesor Magdaleny Danielewiczowej, Kierownika Studium Doktoranckiego Neofilologii będzie trwał od 18 do 29 lipca oraz od 20 do 30 września.

Pani profesor będzie również nieobecna w środę 14 września br., z powodu udziału w konferencji.


Data publikacji: 01 lipca 2016