URLOPY MACIERZYŃSKIE

Proszę osoby składające podanie o przyznanie urlopu macierzyńskiego o jednoczesne dołączenie wniosku o przedłużenie studiów doktoranckich o okres odpowiadający okresowi trwania w/w urlopu. Prosimy także o każdorazowe podawanie aktualnych danych adresowych, numeru indeksu wraz z rokiem rozpoczęcia studiów, wskazanie macierzystego Instytutu oraz nazwiska promotora.


Data publikacji: 16 marca 2016