UWAGA: ODBIÓR INDEKSÓW I DECYZJI STYPENDIALNYCH

Bardzo proszę o pilne zgłaszanie się do sekretariatu Studium Doktoranckiego pok. nr 2047, II p. przy ul. Dobrej 55 osób, które dotychczas nie odebrały:

  • indeksów wydawanych dla doktorantów pierwszego roku studiów wraz z decyzjami o przyjęciu i książeczkami zdrowia;
  • indeksów z ubiegłorocznym zaliczeniem roku;
  • decyzji stypendialnych (w tym również ubiegłorocznych).

 


Data publikacji: 01 marca 2016