Uwaga: Osoby ubiegające się o przedłużenie studiów doktoranckich

Proszę o podanie przez promotora opiniującego wniosek o przedłużenie studiów doktoranckich przewidywanej daty obrony pracy doktorskiej. Prosimy też pamiętać o umieszczaniu na wniosku aktualnych danych adresowych, numeru indeksu z rokiem rozpoczęcia studiów, wskazanie Instytutu macierzystego i promotora.


Data publikacji: 16 marca 2016