W związku z wystawą poświęconą prof. Tretiakowi poszukujemy spadkobierców praw autorskich

W związku z przygotowywaną wystawą w 75. rocznicę śmierci prof. Andrzeja Tretiaka (1886-1944) Wydział Neofilologii poszukuje spadkobierców majątkowych praw autorskich do następujących materiałów:

  1. fotografii przedstawiającej Andrzeja Tretiaka znajdującej się w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (akc. 294);
  2. fotografii przedstawiającej pocztówkę Budynku Porektorskiego z lat dwudziestych XX wieku znajdującej się w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego (numer identyfikacyjny 25/I);
  3. fotografii przedstawiającej profesorów i docentów Wydziału Filozoficznego podczas ostatniego posiedzenia w 1927 roku znajdującej się w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego (autor: Franciszek Brzozowski, numer identyfikacyjny 98/I).

Osoby, które dysponują wiedzą na temat podmiotów uprawnionych z tytułu praw autorskich do wyżej wymienionych fotografii, proszone są o kontakt na adres szekspirwkulturze@wn.uw.edu.pl


Data publikacji: 23 lipca 2019